ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ ትግራይ ዘይተደለየ ጥንሲ ብጥንቃቐ ንምስዳድ ዝሕግዝ ሓዱሽ መይላ ሕክምና ተጀሚሩ


ኣብ ትግራይ ዘይተደለየ ጥንሲ ብጥንቃቐ ንምስዳድ ዝሕግዝ ሓዱሽ መይላ ሕክምና ተጀሚሩ

ውፅኢት መፅናዕቲ እቲ ሓዱሽ መይላ ዕላዊ ንምግባር ኣብ ከተማ መቐለ ሶኒ ግንቦት 9 ዓለምለኻዊ ዋዕላ ተኻይዱ።

ኣብ ኢትዮዽያ ጥንሲ ምስዳድ ቅድሚ 2005 ዓ/ም ብሕጊ ክልኩል ስለዝነበረ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እሞ ድማ ትሑት ሕክምናዊ ልምዲ ብዘለዎም ይፍፀም ብምንባሩ ኣብ ምግዳድ ሞት ኣዴታት 25 ሚኢታዊ ብፅሒት ነይሩዎ።

ብ2005 ዓ/ም ዘይተደለየ ጥንሲ ብሕክምና ምስዳድ ሕጋዊ ኮይኑ ኣብ መቕፅዒ ሕጊ ገበን ሰፊሩ። ካውኡ ንዳሓር እቲ ሓደጋ እናነከየ ከምዝመፀ እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ይሕብር።

ነዚ ሕጊ መሰረት ብምግባር ኣብ ኢትዮዽያ ዘይተደለየ ጥንሲ ብኸመይ ኣገባብ ጥንቁቕ ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ ከምዝኽእል ንምርግጋፅ ኣብ ትግራይ መፅናዕቲ ተኻይዱ’ሎ። እቲ መፅናዕቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 18 ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታላት መቐለ፣ዓዲ ግራትን ዓብዪ ዓድን ኣብ ልዕሊ 4,400 ኣዴታት እዩ ተኻይዱ።

እቲ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲታት መቐለን ኣዲስ ኣበባን ምስ ኣብ ኣሜሪካ ብካሊፎርንያ ዩኒቨርሲቲ ዝተጣየሸ VSI (Venture Strategies Innovations) ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ገባሪ ሰናይ ትካል ብምትሕብባር ከምዝተኻየደ ተፈሊጡ’ሎ። Dr.Ndola Prata Medical and Program Director VSI ከምኡ እውን Associate Professor in Residence UC Berkeley ከይድን ውፅኢትን እቲ መፅናዕቲ ገሊፀን።

“ጥንቃቐ ዘለዎ ብመልክዕ ክኒን ዝውሰድ መስደዲ ዘይተደለየ ጥንሲ ሓዱሽ መይላ ግልጋሎት ሕክምና ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ኮይኑ’ሎ። እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተይኮነስ ኣብ መላእ ኢትዮዽያ ኢሉ እውን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ንዘለዋ ኣዴታት ኣዐርዩ ዝጠቅም መይላ ሕክምና እዩ” ኢለን ዶክተር ንዶላ ፕራታ።

ስለዚ ኣዴታት ዘይተደለየ ጥንሲ ክሰዳ ናብ ሆስፒታል ከይደን ናብ ዝገደደ ከቢድ ሕማም ከይቃላዓ ዝሕግዝ ኣወሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ከምዝኾነ እተን ባዓልቲ ሞያ ይገልፃ።

እቲ ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዘሎ መፅናዕቲ ዕዉት ኮይኑ’ሎ ኮይኑ ግና ካልኦት ኣብ ኢትዮዽያ ዝርከቡ ክልላት ምስ ናይ ከባቢኦም ጭቡጥ ኩነታት ኣዛሚዶም ከስፍሕዎን ከዕምቑዎን ከምዝኽእሉ ዶክተር ንዶላ ምዒደን።

ዶክተር ንዶላ ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ኢትዮዽያውያን ኣብ መፅናዕቲ ምስረሐን ብቓላት ንምግላፅ ዘፀግመን ታሕጓስ ከምዝተሰመዐን ይዛረባ።

“ብሓቂ ውፉያትን ፃዕራምትን እዮም። እሞ ድማ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት እዮም ዝሰርሑ። እኹል መሳርሒ፣ ኣፋውስን ተወሳኺ ስልጠናን እንተረኺቦም ካዓ ታኣምር ይሰርሑ። ደቀንስትዮ ይኣምነኦም፤ ህዝቢ ይፈትዎም። ኣብዛ ሃገር ጥዕናዊ ግልጋሎት ንምምሕያሽ ቁልፊን ኣገደስትን ሰባት እዮም’’ ኢለን።

XS
SM
MD
LG