ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ምምጋብ አዛብእ ከተማ ሃረር - ሞያ ሓንቲ ስድራቤት


መግቢ ዝደልዩ አዛብእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሸት ኣብ ጎደናታት ጥንታዊት ከተማ ሃረር ኢትዮጵያ ይረአዩ፡ ንዝረኸብዎ ቁራጽ ስጋ ሒዞም ድማ ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ዝርከቡ በዓቲታት ይኸዱ።

ይኹን ደአ እምበር ነበርቲ እታ ከተማ ነቶም ምሸት ምሸት አብ ጎደናታቶም ዝረአዩ አዛብእ ኣይፈርሁን፡ በኣንጻሩ ሓደ ስድራቤት ንምምጋብ እዞም ኣዛብእ መዚዞም።

አባስ የሱፍ ነቶም አዛብእ ምምጋብ ካብ አብኡ የሱፍ ሙመ ሳልሕ ከምዝተማህሮ ድሕሪ ምግላጽ አብኡ ነቶም አዛብእ ን45 ዓመታት ከምዝመገበ፡ ድሕሪ ሕልፈት አብኡ ንዝሓለፈ 13 ዓመታት ድማ ንሱ ከምዝምግቦም ይገልጽ።

“ዘሳቕለኒ ጉዳይ ምስፋሕ እታ ከተማ’ዩ እዚ ካብ ቁጽጽረይ ወጻኢ እዩ። መንግስቲ ንምስፍሕ ከተማታት ተባሂሉ ዝበርስ አግራብ ደው ከብሎ ተስፋ እገብር። እቶም አዛብእ መንበሪ ብምስኣኖም ይብተኑን ይጠፍኡን ኣለው” ይብል።

ኣብዚ ሕጂ እዋን አባስ እዚ አዛብእ እቲ አዛብ ምምጋብ ስርሑ ትኩረት ዓለምለኸ በጻሕቲ ሃገር ይስሕብ ኣሎ።

አባስ ከም ባህርን መልክዕን እቶም አዛብእ አስማት ይህቦም፡ እቶም አዛብእ ነዚ ብአባስ ዝተዋህቦም አስማት ይፈልጥዎ እዮም።

በጻሕቲ ሃገር ነቶም አዛብእ ክአምንዎም ብምባል ድማ ነቶም አዛብእ ካብ አፉ ይምግቦም።

ኣርዲ የሱፍ’ውን ካልእ ነዞም አዛብእ ትምግብ አባል እዛ ስድራቤት’ያ።

“ አቦይን ሓወይን ዝገብርዎ ዘለው ጽቡቕ ነገር እዩ። ብመጀመርያ ሃገርና ፍሉይ ልምዲ ምኽንካን እንሰሳ ከምዘለዋ ዘርእይ እዩ። ኣዛብእ ከምዚ አሰልጢኖም ብሓባር ክነብሩ ዝኸአሉ ማሕበረሰብ ኮነ ሃገር ኣይፈልጥን። ንሕና ግን ምስ እዞም አዛብእ ንነብር። ሓሓንሳብ አቦይ ካባና ደቑ ንላዕሊ ነዞም አዛብእ ይፈትው ኔሩ ስለዚ እዩ እዞም አዛብእ ኣብ እዛ ስድራቤት ዓብይ ቦታ ዘለዎም።”

እቶም አዛብእ ካብታ ከተማ ወጻኢ ኣብ ዝርኸብ በዓትታት ዝነብሩ ኮይኖም ናብታ ከተማ መግቢ ንምድላይ ይመጹ፡ ሓሓሊፎም’ውን አብታ ከተማ ዝወልዱ አዛብእ ኣለው።

ከተማ ሃረር 240,000 ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ከተማ ኮይና ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ዝተመስረተት ከተማ እያ። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ድማ አሚር ኑር ቢን ሙጀሂድ አርባዕተ ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ መንደቕ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ሃኒጾም።

ብመሰረት ልምዲ ነበርቲ እታ ከተማ ንምውላድ ነብይ መሓመድ ኣብ ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓል ነበርቲ ገዓት ጠስምን ስጋን ካብታ ከተማ ወጻኢ ናብ ዝርኸብ ጎቦታት ብምውሳድ ነዞም አዛብእ ይምግቡ። እዚ ብ “ሃኪም ጎቦታት” ዝፍለጥ ቦታ ቀዳሞት መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና እታ ከተማ ዝተቐብርሉ ቦታ’ዩ ተባሂሉ ይእመን።

እቶም አዛብእ ነዚ ህያብ ነበርቲ እንተዘይተቐቢሎም ድማ እታ ሃገር ሕማቕ ዕድል ክገጥማ’ዩ ኢሎም’ውን ይኣምኑ።

XS
SM
MD
LG