ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ ኣሰር ትራምፕ ብምጕዓዝ፡ ንምስዓሩ ዝጽዕር ዘሎ ዶሳንተስ


ኣመሓዳሪ ክፍለ-ሃገር ፍሎሪዳ ሮን ዶሳንተስ፡ ንሰልፊ ሪፓሊካን ወኪሉ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2024 ክወዳደር ምዃኑ ትማሊ ረቡዕ ወግዓዊ ገይሩ። እቲ ኣመሓዳሪ ግን ምስ ባይደን ቅድሚ ምውድዳር፡ ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሮ ከድሊ’ዩ። እቲ ጕዕዞ ቀሊል ኣይመስልን።

ሮን ዶሳንተስ ትማሊ ረቡዕ፡ ኣብቲ ውድድር ምእታዉ ወግዓዊ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ፡ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብመጠኑ ይፍለ’ዩ። ኣብ እኩብ ህዝቢ ወይ ዝውቱር መራኸቢ-ብዙሃን ዘይኰነስ፡ ኣብ ትዊተር’ዩ ነቲ ወግዓዊ መኽፈቲ ገይሩ። ኣብቲ ዝፈነዎ መፋለጢ ድማ ንዝሓየለ ዳግመ-ዕብየት ኣመሪካ ክሰርሕ ምዃኑ ጠቒሱ።

ዳህሳስ ኣድመጽቲ ከም ዘመልክቶ፡ እቲ ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ተፈንቲቱ፡ ኣብቲ ሰልፊ ግን ካልኣይ ተሰሪዑ ኣሎ።

እንተዀነ ክኢላታት መጽናዕቲ ዳህሳስ ህዝቢ፡ ኣብ ከምዚ እዋን ዝግበሩ ዳህሳሳት ነቲ ሓቀኛ ምስሊ ወከልቲ ጌርካ ምርኣዮም ከም ዘጸግም ይምጕቱ።

ኣብ ትካል ኣመሪካን ኢንተርፕራይስ ዳይረክተር ዝዀነ ዳኔል ኮክስ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ዘለዎ ሓሳባት ከካፍል እንከሎ፤ዳህሳስ ኣድመጽቲ ሓገዝቲ’ዮም። ኣብ ዝዀነ ሰዓት ውድድር፡ ኣየናይ ተወዳዳሪ ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ንምፍላጥ የኽእሉ። እንተዀነ፡ ግዜ ገና ብምዃኑ ሕጂ ብዛዕባ’ቲ ዳህሳስ ኣርጢብካ ምዝራብ ይኸብድ’ዩ።”

ዶሳንተስ ንሓያሎ ኣዋርሕ ዝለዓለ ድጋፍ ኣድመጽቲ ጸኒሑዎ፡ ነቲ ቅድመ-ምርጫ ዝግበር መዐቀኒ ድምጺ’ውን ክመርሖ ጸኒሑ’ዩ። እንተዀነ ንዂናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ናይ መሬት ግጭት ኢሉ ድሕሪ ምጽዋዑ፡ ህቡብነቱ ብርኡይ ተሃስዩ።ከም ገምጋም ገለ ኣድመጽቲ ቅርበቱ ምስ ሃብታማት ስለ ዝጸንሐ፡ ናብ ድኻታት ወሪዱ ጸገማት ክሰምዕ ዘለዎ ተኽእሎ ኣንኢሱዎ'ሎ።

ኣብቶም ኣዝዮም ዓቃባውያንን ብሕልፊ ድማ ትምህርቲ ኮለጅ ዘይብሎም፡ እሞ ድማ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት፡ ሕጂ’ውን ቀዲሙ ዝሕረ ዶናልድ ትራምፕ’ዩ።

እንተዀነ፡ ዶሳንተስ’ውን ካልእ ብልጫ የርኢ ከም ዘሎ ገለ ተንተንቲ ይጠቕሱ።

ዳይረክተር ትካል ኣመሪካን ኢንተርፕራይስ ዳኒኤል ኮክስ ከም ዝጠቕሶ፡ ኣብቶም ኣዝዮም ዓቃባውያን ኣመንቲ ክርስትና ትራምፕ ልዑል ተቐባልነት’ዩ ጸኒሑዎ። ሕጂ ግን ናብ ዲሳንተስ ይግዕዙ ከም ዘለዉ ሓደስቲ ዳህሳሳት ህዝቢ የመልክቱ።

ኣበርክቶ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህቡብነት ዶሳንተስ ቀሊል ኣይኰነን። ካብ ኣዝዩ ሃሳስ ኣባል ባይቶ ኣመሪካ ናብ ተመራጺ ክልተ እብረ ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ ንኽዓቢ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ትራምፕ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ። ባዕሉ ዶሳንተስ’ውን ቅድሚ ሕጂ ንኣመሓዳሪ ይወዳደረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ብፕረዚደንት ትራምፕ ተደጊፍካ ኣብቲ ውድድር ክትኣቱ ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ኣብ እዋኑ ገሊጹ ነይሩ።

ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተኦም ዘሎ ፍልልይ ገፊሑ’ዩ። ኣብቲ ውድድር ከይኣቱ ንዶሳንተስ ክምሕጸኖ ዝጸንሐ ትራምፕ፡ ክወዳደር ምስ ዝጅምር ብግልጺ ክጥቅዖ ምዃኑ ኣጠንቂቑ’ዩ። እዚ ኣገባብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር 2016 ዝተጠቕመሉ ብልሓት ኰይኑ፡ ነቶም ክስዕሩ ልዑል ግምት ተዋሂቡዎም ዝጸንሐ ተወዳደርቲ ብዝፈነዎ ተሪር ውልቃዊ መጥቃዕታት ስዒሩዎም’ዩ።

ዶሳንተስ፡ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝገበሮ ፈላሚ መላልዪ መደብ ትራምፕ ክጎጥዮ ተሰሚዑ’ዩ። እንተዀነ በቲ ትራምፕ ዝፈጠሮ ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ፡ ኣብኡ ተወዳዲሩ ንኽዕወት፡ ዶሳንተስ፡ ከቢድ ስራሕ ከም ዝጽበዮ ተንተንቲ ይገልጹ።

ካብ ትካል ብሩኪንክግስ ዝዀነ ዊልያም ጋልትሶን፡ ንዶሳንተስ ዝጽበዮ ብድሆ ከብርህ እንከሎ፤ደድሕሪ ትራምፕ ክኸይድ ኣይክእልን’ዩ። እቲ ዘለዎ ኣማራጺ ድማ ስዒቡ ዘይኰነስ ንትራምፕ ቀዲሙ ምኻድ’ዩ። ኣብቲ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ዕዉት ምዃኑ ከርእየና እንተኽኢሉ ክዕወት ይኽእል’ዩ።”

ዶሳንተስ ኣብ ፍሎሪዳ ብዘርኣዮ ኣዝዩ ዓቃባዊ ሕግታት ነቶም ኣመና ንየማን ዝተጸግዑ ኣድመጽቲ ክኸስብ ከም ዝኽእል ምስኡ ዝሰርሑ ተስፋ ይገብሩ። ከም ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ፡ ድሕሪ ሽዱሽተ ሰሙን ምንጻል ጥንሲ ከልኪሉ’ዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ’ውን ተረርቲ መምርሒታት የሕሊፉ’ዩ። ኣብቲ ክፍለ-ሃገር ካልኣይቲ ዝዓበየት ፈጣሪት ስራሕ ምስ ዝዀነት ኣፍራዪት ፊልም ዲዝኒ ዝገበሮ ምትህልላኽ’ውን ካብቶም ኣቓልቦ ዝሃቡዎ ኣጋጣሚታት’ዮም።

ኣቐዲሙ ንፍርያት ዲዝኒ ዝነበረ ናይ ካርቱን ሚኪ ማውዝ ክቃወም ዝጸንሐ ዶሳንተስ እምበኣር፡ ሕጂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክገጥም'ዩ።

ቅጥዒ

XS
SM
MD
LG