ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ ከነትኬት ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ጭፍጨፋ ድሕሪ ምፍፃሙ ክትዕ ቁፅፅር ኣፅዋር ተወዓዒዩ’ሎ


ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ከነቲኬት ኣብ ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቕትለት ቁፅፅር ኣፅዋር ብዝምልከት ሃገራዊ ክትዕ ዳግም ኣልዒሉ’ሎ።ናይ ዩናትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ጠበንጃ ንዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ከምዝድግፉ ምስ ገለፁ ካልኦት ጥብቕ ዝበል ቅዋም ዝነበሮም ኣባላት ኮንግረስ እውን ዝፀንሐ መርገፂኦም ብምቕያር ሓዱሽ ስጉምቲ ንኽውሰድ ፀዊዖም ኣለው።

ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ኣፅዋር ናይ ምውናን መሰል ዘረጋገፀ እንተኾነ’ውን ጠበንጃ ብዝተዓጠቑ ሰባት ብሰንኪ ዝፍጠር ህውከት በቢ ዓመቱ ኣሽሓት ኣሜሪካዊያን ህይወቶም ይስእኑ ኣለው።

ኣብ ክፍለ ግዝኣት ከነቲኬት ከተማ ኒውታውን ዝሓለፈ ዓርቢ ንዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ጠበናጁ ብሽም ወላዲት ኣዲኡ ነቲ መጥቓዕቲ ዝፈፀመ ወዲ 20 ዓመት ኣዳም ላንዛ ዝኾነት ናንሲ ላንዛ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመስገቡ እዮም።ወላዲት ኣዲኡ ናንሲ ብውላዳ ፈላመይቲ ግዳይ እቲ መቕተልቲ ኮይና እያ።ቀፂሉ ን20 ህፃውንቲ ቆልዑን ካልኦት ሸውዓተ ዓበይቲ ሰባትን ንባዕሉ’ውን ሓዊሱ ህይወት 27 ሰባት ቐንፂሉ።
ጠበንጃ ክዕጠቑ ዘይፍቀደሎም ኣሜሪካዊያን ናይ ገበን ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ናይ ኣእምሮ ሕሙማትን ጥራሕ እዮም።እዚኦም እንተኾኑ’ውን ጠበንጃ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዘፀግመሎም ኣይኮነን።ናይ ጠበንጃ ቁፅፅር ንኽግበር ዝፅውዑ ተጣበቕቲ እቶም ዘለው ናይ ጠበንጃ ሕግታት ጥብቕ ንኽብሉ ይፅውዑ።ነዚ ዝቃወሙ ድማ ጠበንጃ ኣብ ምውናን ጥቡቕ እገዳ ክገበር ኣለዎ ይብሉ።

እቲ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ምስተፈፀመ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ’ውን ብዛዕባ ኣድላይነት ቁፅፅር ኣፅዋርን ክግበር ዘለዎን ከምዚ ኢሎም።‘’ናይ ፖለቲካ እምነትና ብዘየገድስ ከምዚ ዝበለ ካሊእ ዘስካሕክህ ፍፃመ ንኸይፍፀም ሓቢርና ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና።’’
ዘለኒ ስልጣን ተጠቒመ ምስ ኣኽበርቲ ሕግን ክኢላታት ናይ ኣእምሪ ሕሙማትን፡ወለድን ሙሁራንን ኮይነ ካሊእ ጭፍጨፋ ንኸይፍፀም ክሰርሕ እየ ኢሎም ኣለው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ።

ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እውን ትማሊ ሰኒ ናይታ ከተማ ከንቲባ ማይክል ብሉንበርግ ምስ ግዳያትን ስድራ ግዳያትን ኣልማሚት ቶኽሲ ብምዃን መሸጣ ጠበናጁ ክህእገድ ንምፅዋዕ ተኣኪቦም ነይሮም።

ከንቲባ ማይክል ብሉንበርግ ኣንፃር ዘይሕጋዊ ጠበናጁ ቁፅፅር ንኽግበር ናይ ዝሰርሕ ናይ ከንቲባታት ትካል ብኣቦ ወንበርነት ካብ ዝመርሑ ሓደ እዮም።ከንቲባ ብሉንበርግ ኣፅዋር ንምቁፅፃር ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ንኸውፅኡ ንፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ንኮንግረስን ሓቲቶም ኣለው።

ካልኣይ መመሓየሺ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ደሕንነቶም ንምሕላው ጠበንጃ ናይ ምዕጣቕ መሰል ኣረጋጊፁሎም ኣሎ።ኣሜሪካዊያን ህፃውንቲ ደቆም እናተቐንፀሉ ደሕንነቶም ይሕሎ እንተሃሊዩ ግን ጥርጣረ ኣለዎም።
XS
SM
MD
LG