ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ ከተማ መቐለ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ይብእስ’ሎ


ከተማ መቐለ ካብቲ ዝነበረቶ ብዕፅፍታት ሰፊሓ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣባይቲ ዋላ እንተተሃነፁ ሐዚ’ውን ግና ጸገም ኣባይቲ ዝኸፈአ ምዃኑ ይረአ ‘ሎ፡፡

ቅድሚ 7 ዓማውቲ ብሕጋዊ መንገዲን ብሓገዝ መንግስቲ ዝተጣየሹ 24 ሽሕ ኣባላት ስድራ ዝርከብዎም 261 ማሕበራት ህንጸት ኣባይቲ ብመሰረት 2003 ዓ.ም ዝወጸ ኣዋጅ ኢንቨስትመንት መሬት ኣይዋሃበኩምን ተባሂልና እንትብሉ ይጠርዑ፡፡

ኣቦ ወምበር ጥምረት ማሕበር ስራሕ ኣባይቲ ኣይተ ጎይትኦም ገብረመድህን እቲ ዝወጸ ሕጊ ብድሕሪ ምጥያሽና ስለዝወፀ ናዓና ኣይምልከትን ኢልና ብተደጋጋሚ ካብ ማዘጋጃ ቤት ክሳብ ቤት ጽሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጠሪዕና ቅኑዕ ምላሽ ኣይረኸብናን ይብሉ፡፡

ከንቲባ ከተማ መቐለ ንጉሰ ገብረ ብወገኖም ጸገም ኣባይቲ ከተማ መቐለ ንምቅላል ማይን ልችን ዘይተዘርገሐሉ ከባብታት ከይተረፈ ንልዕሊ 140 ማሕበራት መስርሒ ኣባይቲ መሬት ሂብና ኢና፡፡ ሓበራዊ መንበሪ (ኮንደሚንየም) ኣባይቲ ሃኒፅና ብ1999 ዓ.ም 1516 ኣባይቲ ሃኒጽና ንህዝቢ ኣረኪብና ኢና፤ብ2000 ዓ.ም ዝተጀመረ ድማ 1800 ኣባይቲ ሃኒጽና ሐዚ ንተጠቀምቲ ክነረክብ ኢና ኢሎም፡፡

ብዛዕባ እቲ ሕጊ ናዓና ኣይምልከትን ዝተብሃለ “ሪጋ ምሓዝ ጥራሕ ሕጋዊ ሕቶ ኣየልዕልን፤ ዕልባት ረኺቡ ዝተወሰነ ጉዳይ ተዝኸውን ነይሩ ሓቆም ተዘየለ ናይቶም ማሕበራት ጉዳይ ተንጠልጢሉ ዝጸነሐ እዩ፡፡ ኣብ መንጉኡ መንግስቲ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬት ለውጢ እንትገብር እተን ማሕበራት ጥራሕ እውን እንተይኮነስ ምሉእ መሬት ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ ብሕጊ እዩ ክግዛእ ዘለዎ” ይብሉ እቶም ከንቲባ፡፡

ነቶም ብማሕበር ተጣይሾም ብፍላይ ንሓረስቶት ዝኽፈል ካሕሳ ኣዋጺኦም ዝሓገዙ ማሕበራት መንግስቲ ሰለስተ ኣማራጺ ቀሪቡሎም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ከንቲባ ንጉሰ፡፡

ካብቶም ታሃኒፆም ዘለዉ ሓበራዊ ኣባይቲ ዝተወሰነ ቁጽሪ ንተን ማሕበራት ምፍቃድ፣ ካልኣይ መንግስቲ 60 ሚኢታዊ ልቓሕ ሓጊዙ 40 ሚኢታዊ ማሕበራት ባዕለን ክኢለን ሓበራዊ ኣባይቲ ክሃንፃ መሬት ምሃብ፣ ሳልሳይ ድማ እንተኣብየን እቲ ዘዋህለለኦ ገንዘብ ምስ ወለዱ ምምላስ ዝብል እዩ፡፡

ሙሉእ ትሕዝትኡ ንምስማዕ ናብ ምልክት ድምፂ ብምኻድ ጠውቁ

XS
SM
MD
LG