ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ዓለምለኸ ውድድር ብዛዕባ ንቕድሚት ዝጣየሻ ከተማታት


ዓለምለኸ ውድ ድር Future City ናይ ቅድሚት ወይ መፃኢከተማ ንፈለማ ግዜ ብኢንተርኔት ወይ ብVirtual ኣብዘካየዶ ስነስርዓት ናይ 2021 ተዓወቲ ጋንታት ዕላዊ ገይሩ ኣሎ።Future City ዓለም ከመይ ገይርና ዝሓሸት መንበሪ ክንገብራ ንኽእል ዝብል ሕቶ ብምምላስ ይጅምር።

ናይዚ ዓመት ውድድር ዝለዓለ ሽልማት ዓለምለኸ ውድድር Future City ተዓወቲ ተምሃሮ ኣብ ሁስተን ቴክሳስ ዝርከብ Al-Hadi School of Accelerative Learning ዝተብሃለ Middle school ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ እዩ።

ተምሃራይ Al-Hadi መሓመድ ዓሊ ርዝቪ ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢሙና እዩ ይብል።’’ኮሮናቫይረስ ስዒቡ ድማ ናይ CDC መምርሕታት ከምኡ ድማ ገሊኦም ኣባላት ጉጅለና ብኦንላይን ትምህርቲ ይከታተሉ ገሊኦም ድማ ብኣካል እናተምሃሩ ናይ ግዜ ሰሌዳና ዘመቻችው ኩሎም ኣገደስቲ ምኽኒያታት እዮም ግን ንኩሎም ምስጋና ይብፅሓዮም ተዓዊትና’’ ይብል።

ካሊእ ናይዚ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ ዝኾነ ሙሓማድ ሓኒ ሚርዛ ብወገኑ ‘’ገለ ኣባላት ጉጅለና ብኮቪድ 19 ተታሒዞም።እዚ ዓብይ ፀገም ነይሩ፤በዚ ምኽኒያት ሒደት ሰሙናት ስለዝዘለልና ክነክሓሕስ ነይሩና’’ ይብል እዩ።

እዚ ፕሮጀክት ማእኸል ዝገበረ ፕሮግራም Future City በብዓመቱ ንተምሃሮ ማእኸላይ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዙሪያ ዓለም ይጋብዝ።እቲ ውድ ድር ዝሓሸት ዓለም ንምፍጣር መፃኢ ከተማ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ሞደል ንምምሃዝ እዩ።

ናይዚ ዓመት ጭብጢ ኣብ ወርሒ ምንባር ዝብል ኮይኑ ተምሃሮ ካብ 37 ከባቢታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና፣ ካናዳን ናይጀሪያን ኮይኑ ጉጅለታት ናይ ቅድሚት ከተማ ኣብ ወርሒ ዲዛይን ምግባርን ምህናፅን ዝብል እዩ።

ካብ ተወዳደርቲ ተምሃሮ ሓደ ንነበር ታ ዘድልዮም ኩሉ ዓይነት ነገራት ዘማልአት ከተማ ክትኸውን ክነረጋግፅ ኣለና ይብል።ካሊእ ተወዳዳርይ ድማ ’'ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ዝህነፅ ከተማ ኣብ ናይ መሬት ፀጋታት ከይኮነስ ኣብ ናይ ወርሒ ፀጋታት ምትእምማን ከምዝክኣል ምርግ ጋፅ ንደሊ ኢና’’በለ።

ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ልዕሊ 45,000 ተማህሮ ኣብ ዝሳተፍሉ ዝዓበየ ናይ ምህንድስና ብድሆታት 42 ጉጅለታት ወይ ጋንታታት ናብ ናይ መወዳእታ ውድድር ሓሊፈን እየን።

DiscoverE ዝተብሃለ ናይኢንጂነሪንግ ጉጅለ ነዚ ውድድር ን29 ዓመታት መሪሑዎ።ማጊ ደሰል ኣብ DiscoverE ኣዋሃዲት ፕሮግራም ውድ ድር Future City እያ።

ኩልሻዕ በብዓመቱ ከምእትምሰጥ ትገልፅ ማጊ ’’ጉጅለታትና ብዘካይዱዎም መፅናዕትታት ዕምቆታቶም፣ብዛዕባ ኣብ ኢዶም ዘላ ዝተወሰነት ኣርእስቲ ዘለዎም ፍልጠትን ማዕረ ክንደይ ናይታ ጉዳይ ክኢላታት ከምዝኾኑን ኩሉ ግዜ እየ ዝምሰጥ’’ ትብል።

ተሳተፍቲ ተምሃሮና ብዛዕባ ምህንድስናን ናይ ከተማ ዲዛይንን ከምኡ እውን ምስኡ ዝኸይድ ትልሚን ህንፃን ኣተሓሕዛ ከተማን ኩሉ ውሻጥኡን ወፃኢን ከምዝምሃሩ ብምግልፃ ‘’እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ከም ሓደ ጉጅለ ከመይ ከምዝስራሕ እውን እዮም ዝምሃሩ።ምትእምማኖም ብተዓፃፃፊ ይዓቢ’’ ብምባል ትሕብር ማጊ።

እቶም ተማሃሮ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ምስርሖም ንቅድሚት እውን ክሰርሑ የለዓዕሎም። ማንሻ ዓሊ ከምዚ ይብል።

ኣብ DiscoverE ፕሮግራም ማነጀር ውድ ድር Future City Maggie Dressel ብዙሕ ተሳቲፎም ካብ ዘይፈልጡ ጉጅለታት ኣብ ዓውዲ ምህንድስና ዝተፈላለየ ዘፈራት ከምዘለዎ ዘምፍላጦም ንሰምዕ ኢና ትብል።’’ኢንጅነር ክኾኑ ከምዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ እመበር ናይ ከባቢያዊ ሓለዋ ኢንጂነር ወይ ናይ ሕርሻ ኢንጅነር ወይ ስቪል ኢንጅነር ክኾኑ ከምዝኽኡ ኣይፈልጡን እዮም’’ ትብል።

ተወሳኺ ዓቕሚ ምርካቦም ካብ ዝስምዖም ብተወሳኺ እቲ ዝተዓወተ ጉጅለ ወይ ጋንታ ንናይ ቤት ትምህርቱ ፕሮግራም ጉጅለ 7, 500 ዶላር ይሽለም፤ኣብ ፍለ ግዝኣት ኣላባማ ከተማ Huntsville ናብ ዝርከብ ናይ Space Camp እውን ዑደት ይፍፅም።

XS
SM
MD
LG