ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ንእሽቶ ከረን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ - ወትሩ “መርሓባ”


ንእሽቶ ከረን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ - ወትሩ “መርሓባ”
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:04 0:00

ንእሽቶ ከረን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ--ወትሩ “መርሓባ”

ኣብ 2018 ኣብ ኦሃዮ ይነብረሉ ኣብ ዝነርኩ እዋን፡ ንሓጺር መገሻ ንዋሺንግተን ዲሲ ይመጽእ ምህላወይ ዝፈለጠ ሱዳናዊ ፈላጥየይ፡ ብሓደ ክንምሳሕ ወይ ክንቆርስ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ተሰማሚዐ፡ “ዝበለጸት ፉል ዘለዋ ቦታ ውሰደኒ፡” ኢለዮ።

ኣብ ዲሲ፡ ቪርጂንያን ሜሪላንድን ዝበለጸት ፉል ዘለዋ ቦታ ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ሓቲቱ፡ “ከረን” ኢሎም ከም ዝመለሱሉ ነጊሩኒ። ርእይቶ ዝሃቡ መብዛሕትኦም ሱዳናውያን ክዀኑ ከም ዝኽእል ኣይሰሓትን። ንሱ’ውን ቅድሚኡ መጺኡዋ ስለ ዝፈልጥ ““ናብ ዓዲኻ’የ ክወስደካ። ጽፉፍ ትሕዝቶ ኣለዎም፡” ኢሉኒ።

ፈለማ ምስ ሱዳናዊ ፈላጥየየ ዝተላለኹዋ ገዛ እምበኣር፡ በብእዋኑ ክመጽኣ እንከለኹ፡ ብዘካይ’ቲ ጽፈትን ዓቐንን መግቢ፡ ኣብ ኣቀራርባን ምስ ዓማዊል ዘሎ ምሕዝነትን ብፍሉይ ኣስተውዒለ።

ኣብ 1987 ብበረኸት (ሸቃላይ) ዝተኸፍተት ከረን ሬስቶራንትን ካፈን፡ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓዘቶ ስምን ክብሪን ዓቂባ እትጓዓዝ ዘላ’ያ። ካብ 2012 ኣትሒዞም ነዛ ቤት መግቢ ዘካዪዱዋ ዘለዉ ኣሕዋት ለምለም ገብረክርስቶስን ተኪአ ገብረከስቶስን ኢዮም። ኣብቲ ዕሙር ምንቅስቓስን ንግዳዊ ንጥፈታትን ዘለዎ “ኣዳምስ ሞርጋን” ብዝብል ዝፍለጥ ኣከባቢ ናይ ዋሺንግተን ዲሲ እትርከብ ከረን ረስቶራንት፡ ካብ እትኽፈት ክሳብ እትዕጾ ዘየዕርፍ ዋሕዚ ዓማዊልን፡ ንዕግበት እቲ ትሕዝቶ ዘመስክር ፍሕሹው ገጽ በጻሓቲ ዝርኣየላ’ዩ። ዋናን ሰራሕተኛታትን ምስ ዓማዊል ከም ኣዝማድን ናይ ቀረባ ፈለጥትኒን ክዋስኡ፡ ደሃይ ሓድሕድ ክተሓተቱ፡ ናይ ቤተ-ሰባዊ ኣቀራርባን ትሕዝቶን ዘለዎ ኣዝዩ ፍሕሹው ገጽ ክርኣየሉ ንቡር’ዩ። ኣብዛ ቤት መግቢ ዝመጽኡ ኣጋይሽ፡ ንኣካላዊ ቅርበትን ምትንኻፍን ዋናታትን ኣሳሰይቲን ዝተወሃሃዱዎ ይመስሉ።

እታ ቤት መግቢ ኣዝዩ ጸቢብ ቦታ’ኳ እንተለዋ፡ ንገሊኣቶም ካብ ርሑቕ ቦታ ከምጽኦምን ንኻልኦት ድማ ሪጋ ንምጽባይ’ውን ከም ልሙድ ገይሮም ከየማረሩ ክትጽበ ዘርኢ ምኽንያት እንታይ’ዩ? ምስጢር ቤት መግቢን ካፈን ከረን ልዕሊ እቲ መግቢ እቲ ብወነንቲን ሰራሕተኛታትን እቲ ገዛ ዝርአ ኣዝዩ ሕውነታዊ ኣቀራርባ ምዃኑ ካብ ኣሕዋት ወነንቲ ዝዀነት ለምለም ገብረክርስቶስ ትሕብር።

ዕለት ልደቱ ክጽንብል ናብቲ ቤት መግቢ ዝመጽአን፡ ተመጊቦም ምስ ወድኡ ክሳብ ኣፍደገ ከይዳ ለምለም ሓቚፋ ክትፋነዎም ዝረኣኹዎም ሄለንን ሃሪን ናብቲ ቦታ ኣዘውቲሮም ዝመላለሱዎ ምኽንያት ሓቲተዮም፤ “ደስ ዘብል መግቢ፡ ደስ ዘብል ኣቀራርባን ኣቀባብልና። ኣብዚ ገዛ ንምምጋብ ዝርአ መስርዕ’ውን ነዚ ዘርኢ’ዩ፡ዎ” መሊሱለይ ሃሪ።

ዘይከም ብዙሓት ናብ ሓደ ወገን ናይ ዓማዊል ዘተኵራ ኣብያተ-መግቢ ናይቲ ብልምዲ “ናይ ሓበሻ” ዝብሃላ ኣብያተ-መግቢ፡ ከረን ካብቲ ፍሉይነታ ንወጻእተኛታትን ደቂ-ዓዲን ብማዕረ ትስሕብ ብምዃና’ያ። ሕጂ ቦታ ብምርሓቑ ኣብ ሰሙን ዳርጋ ሓንሳብ ጥራይ ከም ዝመጽእ ዝሓበረን ካብ ሜሪላንድን መጺኡ ኣብ ክምገብ ዝረኸብኩዎ ኢዮብ ወልደሚካኤል ናብታ ቤት መግቢ ዘመላልሰሉ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ገዛ ዝርእዮ ኣቀራርባ፡ ፍሕሽውነትን ዓይነቱን ዓቐኑን ዘይጐድል መግቢ ምዃኑ ይነግር።

ጋዜጠኛ ዘ ዋሺንግተን ፖስት ቲም ካርማን ብ21 ለካቲት 2018፡ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከባ ናይ ኢትዮጵያ መግቢ ዝቕርባ 10 ዝበለጻ ኣብያተ-መግቢ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘስፈሮ ዓንቀጽ’ውን ኣብቲ ምድብ ንከረን ቤት መግቢ ካፈን ኣእትዩዋ ነይሩ። እቲ ጋዜጠኛ፡ ብዋዛዊ ኣጸሓሕፋ፡ “ብዘይካ ናይ ኣጠማምታ ኣገላልጻን ፍልልይ ኣብ መንጎ መግቢ ክልተ ሃገራት ፍልልይ ከም ዘየሎ፡” ድሕሪ ምጥቃስ፡ ንቤት መግቢን ካፈን ከረን ኣብ ምድብ ብሉጻት ኣብያተ-መግቢ ኢትዮጵያ ንኽሰርዓ ከም ዝተደረኻ’ዩ ዝጠቅስ። ንኡስ ደኣ ይመስል እምበር፡ ኣብ መንጎ ኣብያተ-መግቢ ናይዘን ክልተ ሃገራት ገለ ፍልልይ ከም ዘሎ’ውን እቲ ጋዜጠኛ የመልክት። “ሓድጊ ጣልያን ዝዀነ ፓስታ ግን ኣብ ኤርትራውያን ጸብለልታ ኣለዎ፡” ክብል ገሊጹዎ። ኣብ ከረን ቤት መግቢን ካፈን ዝቕረብ ኮተለተን ተላተለ ዓሳን፡ ከምኡ’ውን እቲ መላለዪ እታ ገዛ ዝዀነ ፉልን ድማ ፍሉያት ቀረባት እታ ቤት መግቢ ምዃኖም ቲም ካርማን ሰኒዱ ኣሎ።

ኣብ ኦንላይን ዘሎ ገምጋም ቤት መግቢን ካፈን ከረን 4.5 ካብ ሓሙሽተ ኮዀብ’ዩ። ጽፉፍ ትሕዝቶ፡ ኣዝዩ ፍሕሹው ኣቀባብልና ንዋጋኡ ዝመጣጠን ቀረባትን ካብቶም ቀንዲ ብልጭታት እዛ ቤት መግቢ ምዃኖም ድማ ዓማዊል ኣብ ገምጋማቶም ብተደጋጋሚ ዝጽሕፉዎ’ዩ።

ዝበዝሑ ዓማዊል ወጻእተኛታት ካብ ኰኑ፡ ንመግቢ ሓበሻ ኣብ ምቕባልን ምብላዕን ዝርአ ተደጋጋሚ ክስተት እንተሎ ተሓቲታ ለምለም ክትምልስ እንከላ ብሰሓቕ ትጅምር። ገሊኣቶም ነቲ እንጀራ ሽጎማኖ ሓሲቦም ኢዶም ዝውልውሉ፡ ኣፎም ዝሕብሉን ካብቲ ዝርአ ጌጋታት ምዃኑ ለምለም ትነግር። ካብቲ ተደጋጋሚ ስሕተታት ግን ሓደ ዓሚል ነታ እንጀራ ተቐቢሉ ኣብ ርእሱ ክገብራ ዝረኣየቶ’ዩ። ምኽንያት ከምኡ መግበሪኡ ምስ ሓተትቶ ድማ፡ “ደሓን ሕጂ’የ ርእሰይ ተሓጺበ መጺአ፡” መሊሱላ።

ነቶም ኣፍልጦ ዘይጸንሖም ዓማዊል ግን እቲ ተደጋጋሚ ስሕተተ ከርእዩ እንከለዉ ከመይ ከም ዝግበር ለምለምን እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት እቲ ትካልን ብወግዒ’ዮም ዝሕብሩን ዘርእዩን። ፈለማ ከመይ ከም ዝብላዕን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ መግቢ ሓበሻ ተመኵሮ እንተለዎም ብምሕታትን ፈለማዮም እንተዀይኖም ከመይ ከም ዝብላዕን ዝተሓዝን ከም ዘርእዩዎም ለምለም ትገልጽ።

ቅጥዒ

XS
SM
MD
LG