ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኩነታት እንተድኣ ዘይተመቻቺዮም ኣም ብርጫ ኣይንሳተፍን ይብሉ 34 ተቓወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ


ድሕሪ ኣዋርሕ ዝካየድ ከባቢያዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ኩነታት ኣብዘየተፈጠረሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብዘቐመጦ ናይ ግዜ ሰሌዳ ክጉዓዙ ከምዘይደልዩ 34 ተቓወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም።ድሕሪ ሓደ ሰሙን ክወስዱ ዝተነገሮም ናይ ምርጫ ምልክት ከምዘይወስዱ’ውን ገሊፆም።ኩነታት ብኸምዚ እንድሕር ቀፂሎም ነቲ ምርጫ ረጊፆም ዝወፅእሉ ዕድል ዕፁው ኣይኮነን ኢሎ ኣለው።
ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ንዝቕፅሉ ሓሙሽተ ዓመታት ዘመሓድራ ፓርቲ መንነት ዝወሰን ድሕሪ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ብእተካይዶ ምርጫ እዩ።
ኣብ ምሉእ እታ ሃገር ኣብዝርከቡ ኣብያተ ምኽሪ ዞባታታ፣ወረዳታትን ጣቢያታትን ሓሙሽተ ሚሊዮን መናብር ንውድድር ክቐርቡ እዮም።ነቲ ምርጫ ዘድልዩ ምድላዋት እውን እናተሰላሰሉ ይርከቡ።
ሃገራዊ ኮምሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣዳሊዩዎ ኣብዝነበረ ናይ ምይይጥ መድረኽ ዝተሳተፉ 34 ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ግን ናይ ውድድር ባይታ ንኽስተኻኸል ሓቲቶም ኣለው።
ሸውዓተ ኣባላት ዝሓቖፈ ኮሚቴ ብምምራፅ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ቤት ፅሕፈት መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ/መኢኣድ/ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ውሳነ ኣሕሊፎም ኣለው።ቦርድ ምርጫ ብዘቐመጦ መሰረት ናይ መወዳደሪ ምልክቶም 17 ሕዳር ንዘይምውሳድ ወሲኖም ኣለው።
ቅድሚ ኩሉ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት ኣለው ዝበሉ ምኽትል ኣቦመንበር መኢኣድ ኣቶ ወንድማገኝ ደነቀ ሕቱኦም ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ምንስቴር ጀሚሩ ንቢሮታት ፍትሕን ንኻልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ከምዘቕረቡን ዛጊድ ውፅኢት ከምዘይረኽበን ገሊፆም።ቦርድ ምርጫ ንምዝርራብ ፃዊዒት ከምዘቕረበሎም’ውን ገሊፆም።
ገሊኦም ዘቕረቡዎም ሕቶታት ምርጫ ቦርድ በይኑ ዝፈትሖም ኣይኮኑን ዝበሉ ገሊኦም ምስ ፖሊስ፣ሕጊ፣ኣዋጅ፣ምስ ናይ መንግስቲ ምምሕዳራዊ መሓውር ዝተኣሳሰሩ ስለዝኾኑ ብቐጥታ ንመንግስትን ኢህወደግን ዝምልከቶም ሕቶታት ኣለውና ኢሎም።
ኣብ ናይ ምርጫ መሓውር ዘለው ውልቀሰባት ደገፍቲ ፓርቲ ኢህወደግ ብምዃኖምን ብቐጥታ ኢህወደግ ንኽምረፅ ስለዘለዓዕሉ እዞም ኣባላት ብኻልኦት ነፃ ዝኾኑ ሰባት ይተክኡ ዝብል ከምዝርከቦ ይገልፁ።ፖሊስ ጣልቃ ስለዝኣታ እዚ ንኽፍታሕን እቲ ቀንድን ሳላስይን ግን እኹል ዝኾነ ናይ ዜና ሽፋን ይወሃበና ዝብል እዩ።
ወ/ሮ የሺ ፈቃደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሓላፊት መተሓባበሪ ርክብ ህዝቢ ጉዳዮም እናተርኣየሎም ምዃኑን መድረኽ ተዳሊዩሎም ከምዘሎ ከምዝተገለፀሎምን ሓቢረን።
ኣስዒበን ‘’መድረኽ ከምእነዳልወሎም ተሰማሚዕና ኣለና።እቲ ምርጫ ደው ዘብል ነገር ግን የለን።ጎኒ ንጎኒ ዝፍታሕ እዩ።ፀገም ኣለና ኣብዝብልሉ ሰዓት እናተመያየጥና ክንኸይድ ንኽእል ኢና።’’
ስራሕቲ እቲ ምርጫ ዕላዊ ከምዝኾነን ፀገማት ኣብዘጋጥመሉ እዋን ክፍትሑ ከምዘለዎምን ብምግላፅ ኣይንሳተፍ ዝብል ናይ ተቓወምቲ ኣገላልፃ ግን ናይ ባዕሎም ምርጫ እዩ ኢለን ወ/ሮ የሺ።
XS
SM
MD
LG