ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ደልሂ -- ትንፋስ ዘይህብ ጻውዒት


ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከተማ ደልሂ፡ ነቲ ቀጻሊ ጻውዒታት ክምልሱ፡ ኣብ ጎደናታት ብርሃጽ ተሓጺቦም ይርኣዩ። ተደጋጋሚ ደወል’ዮም ዝቕበሉ። ንኣብነት ድኳናት ፋብሪካ ዓለባ ድሕሪ ምቅጻሉ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 250 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም።

እዚ ወርሒ ግን ንሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከተማ ደልሂ ፍሉይ ብድሆ’ዩ። ን32 ዓመታት ኣባል ጉጅለ መጥፋእቲ ሓዊ ኰይኑ ዝሰርሐ ኢንደርቪስ ሲን፡ ከም ሎሚ ዓመት ገይሩ ጻዕቂ ስራሕ ከም ዘይተራእየ ይገልጽ። መዓልታዊ ካብ 200 ክሳብ 250 ዝበጽሕ ጻውዒት ከም ዝቕበሉ ድማ ይነግር።

ኣብ መንጎ ወርሓት ሚያዝያን ሰነን ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ደልሂ 9,000 ጻውዒታት ከም ዝተቐበሉ መዛግብቲ እቲ ቤት ጽሕፈት ይሕብር። እዚ ዕጽፊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምዃኑ’ዩ። ብሰንኪ ባርዕ ሓዊ ዝሰዓበ ሞት ድማ ካብ ናይ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብሰለስተ ዕጽፊ ወሲኹ።

ሙቖት ደልሂ ሎሚ ዓመት ዝለዓለ ኰይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ተደጋጋሚ ግዜ 120 ዲግሪ ፋራንሃይት ወይ ድማ 50 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በጺሑ’ዩ።

ተመራመርቲ እቲ ዋዒ ብሰንኪ ሰብ-ሰርሖ ኩነታት ከም ዝበኣሰ ይነግሩ።

ሮይተርስ ዘዘራረቦም ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ፡ ንብዝሒ ጻውዒታት ዝመጣጠን ዓቕሚ-ሰብ ከም ዘይብሎም ይነግሩ። ን24 ሰዓታት ከይዕረፉ ድሕሪ ምስራሕ’ዮም ናይ ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝፍቀዶም።

ብሰንኩ ድማ ክድቅሱን እኹል ዕረፍቲ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ዳይሬክተር እቲ ትካል ይነግር። እቲ ስራሓቶም ብሮቦት ወይ ካልእ ኣገባብ ክትካእ ስለ ዘይክእል ድማ እቲ ወጽዓ ዕጽፊ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ባርዕ ዘጋጠሞ መጻብቦ ንኽኣትዉ ብትኪ ክዕበሱን ንጥዕናኦም ሓደገኛ ዝዀነ ኩነታት ክገጥሞምን ልሙድ’ዩ።

መብዛሕትኡ ጠንቂ እቲ ባርዕ፡ ኣብ መስመር ኤለክትሪክ ዘጋጥም ብልሽት’ዩ። ደልሂ ብሓያል ሙቖት ኣብ እትሳቐየሉ፡ ብዙሓት ነብሶም ንምዝሓል መዝሓሊ ንምጥቃምን ን24 ሰዓታት መብራህቲ ክጥቀሙ ስለ ዝግደዱ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋድዶ።

እቲ ዝኣረገ ስርዓተ-ኤለክትሪሲቲ ንምቕያሩ ግዜኡ ዝሓለፎ እኳ እንተዀነ፡ ንምልዋጡ ግን ሕጂ ዝከኣል ኣይኰነን።

ከተማ ደልሂ ነቲ ዝርአ ዘሎ ሕጽረት ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ንምቅላል ኣስታት 350 ሓደስቲ ኣባላት ኣብ ምስልጣን ይርከብ። ኣብቲ ጻዕቂ ዘለዎ ጽርግያታት ከገልግላ ዝኽእላ ንኣሽቱ መካይን’ውን ከተኣታቱ’ዩ። እዚ ግን ነቲ ዘሎ ብዝሒ ጻውዒታት ተደጋጋሚ ቃጸሎን ዝፈትሖ ኣይመስልን።

ቅጥዒ

XS
SM
MD
LG