ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ድሕሪ 36 መዓልታት ዝተረኽበት ስደተኛታት ዝጸዓነት መርከብ


ድሕሪ 36 መዓልታት ዝተረኽበት ስደተኛታት ዝጸዓነት መርከብ
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00

ድሕሪ 36 መዓልታት ዝተረኽበት ስደተኛታት ዝጸዓነት መርከብ

ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ክንትሳፈፍ ዝቐነየት ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ተረኺባ፡ እንተኾነ ግን ኣብኣ ካብ ዝነበሩ 101 ሰባት 38 ጥራሕ'ዮም ብህይወት ተሪፎም።

እታ ጃልባ ካብ ሰኔጋል ተበጊሳ ናብ ስፔን ኣብ ትጉዓዘሉ ዝነበረት እዋን፡ ነዳዲ ወዲኣ፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ብንፋስ ክትጽፋዕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝተረኽበትሉ 63 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ተፈሊጡ'ሎ።

እታ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሐት ጃልባ 101 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሰኔጋል ተበጊሳ። ኣብ ማእከል ግን ነዳዲ ወዲኣ፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ሰለውለው ክትብል ጀሚራ፡ ተሳፈርቲ ንጽምእን ጥምየትን ተቓሊዖም። ብርክት ዝበላ መራኽብ ብጥቕኦም ይሓልፋ ኔረን፡ ግን እንታይ ኮይንኩም ዝበልኦም ኣይነበራን። ሓደ ሰሙን ጥራይ ክወስደሎም ዝሓሰብዎ ጉዕዞ ናብ ስፔን ሓደ ወርሒ ሓሊፉ።ቀዳማይ ዝሞተ ባዕሉ እቲ ካፕቴን ወይ መራሒ ጃልባ`ዩ። ንስኻ ኢኻ ከምኡ ጌርካና ኢሎም ድሕሪ ምእሳሮኦም'ዩ ሞይቱ፡ ድሕሪኡ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሞይቶም።እቶም ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ስራሕ ንምርካብ ብምግፋፍ ዓሳ ካብ ትፍለጥ ፋስ ቦዪ ተባሂላ ትጽዋዕ ከተማ ዝተበገሱ`ዮም፡። “ኣብቲ ባሕርና እኹል ዓሳ እንተዝህልው ብዙሓት ኣይምተሰደድናን” ይብል ካብታ ጃልባ ብህይወት ዝተረፈ ወዲ 31ዓመት ሰኔጋላዊ፡ ናይ ኣውሮጳ፡ ቻይናን ሩስያን ዓበይቲ ትካላት ገፍፍቲ ዓሳ ነቲ ምግፋፍ ዓሳ ከም ዝምዝምዝኦይግለጽ።

ኣብ መጀመርታ መዓልታት ብሰላም ይጅልቡ ኔሮም፡ ኣብ 10ይ መዓልቲ ግን ነዳዲ ወዲኦም፡ ድሕሪኡ ንፋስ ናብ ዝመርሖም ክጉዓዙ ጀሚሮም።

ካብታ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣትላንቲክ ትርከብ ደሴት ኬፕ ቨርደ 290 ኪ.ሜ ርሒቖም: “ኩላትና ንመውት`ዩ መሲሉና ኔሩ” ይብል ወዲ 19 ዓመት ኣብ ዓዱ ገፋፊ ዓሳ ዝነበረ ፓፓ ዲዬ። “ዓበይቲ መራኽብ ብጥቓና ክሓልፋ ከለዋ ንርእየን ኔርና፡ ኣድሕኑና ዝብል ምልክት ነርእዮም ኔርና ፡ንሳቶም ግን ፊልም ይስእሉና ኔሮም “ ይብል። ኣብ ነብስወከፍ መራኽብ ዝሓልፋሉ፡ ኣቑሑቶም ይጥርንፉ ኔሮም፡ እንተኾነ እተን መራኽብ ቁሊሕ ከይበልኦም ይሓልፋ ኔረን። ካብ መንጎ ዝነኣሱ ተሳፈርቲ ወዲ 16 ዓመት ሞር ካንድጂ “ መርከብ እንተርኢኻ ዘድሕናኻ`ዩ ዝመስለካ፡ ግን ገዲፈናና ይኸዳ ኔረን" ይብል። ኩሎም ደቂ ሰንጋል`ዮም ብዘይካ ሓደ ፈርናንዶ ንኩላ “ እተን መራኽብ ነዳዲ`ኳ እንተዝህባና፡ ስፔን ክንኣቱ ምኽኣልና “ ይብል።

ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ፡ መራሕቲ መራኽብ ኣብ ሓደጋ ባሕሪ ንዘለዉ ሰባት ከድሕኑ ይቕሰቡ`ዮም። እንተኾነ ዝበዝሕ ግዜ ስደተኛታት፡ ንዕድሎም ተባሂሎም ይግደፉ። ኣብ ሳልሳይ ሰሙኖም ዝስተ ማይ ወዲኦም። ማይ ባሕሪ መሪር ጨዋማ ስለዝኾነ ክሰትዩዎ ከለዉ ንላዕሊ ከምዘብሎም ይገልጹ። ዝብላዕ የለን። ዕንጨይቲ ክበልዑ ጀሚሮም። “ሓደ እዋን ክልተ ናይ ማይ ጎብየ ኣብ ጥቓ ጃልባና ረኣና`ሞ ክልተ ካባና ንክሕዝዎም ናብ ባሕሪ ዘለሉ።ሓደ ሒዝዎ ኣብ ምምጻእ ተዓዊቱ፡ እቲ ካልኣይ ግን ክምለሰና ኣይከኣለን፡ ገመድ ሰዲድናሉ ግን ንፋስ መንጢልዎ እናረሓቐ ከይዱ ተሰዊሩ" ይብል።

ፓፓ ዲዬ “ዘዝሞተ ናብ ባሕሪ ምጽዳፍ ስለዝነበረ፡ ምስ ሞትና ከይነሳግሮም ክንብል ናብ ጫፍ ጃልባ ተጸጊዕና ኮፍ ንብል ኔርና” ይብል ።

ኣብ መወዳእትኡ እታ ጃልባ 63 ሰባት ኣብ ባሕሪ ደርብያ፡ 38 ሒዛ ናብ ኬፕ ቨርደ ክትጽጋዕ ክኢላ። እቶም ዝድሓኑ ናብ ዳካር ተወሲዶም። ሓደ እዋን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተምሳሌት ደሞክራሲያዊ ርግኣት ዝነበረት ሰነጋል ኣብ መጀመርያ`ዚ ዓመት ብጎንጻዊ ጸረ መንግስቲ ተቓውሞታት ተናዊጻ`ያ።

ብዙሓት ካብቶም ዝስደዱ ዘለዉ ንፕረዚደንት ማኪ ሳል ብድኽመት ቁጠባን፡ ንባሕሮም ንኩባንያታት ወጻኢ ብምሻጥን ይኸስዎ። እቶም ካብ ባሕሪ ድሒኖም ናብ ዓዶም ዝተመለሱ 38`ውን ሕጂ ገና ኣብ ዓዶም ተስፋ ኣይርኣዮምን። ምግፋፋ ዓሳ ገዲፉ ስደት ፈቲኑ ዝተመልሰ ሴነጋላዊ ፓፓ ዲዬ“ስራሕ ክሳብ ዘይረኽብና ሕጂ`ውን ካልእ መንገዲ ደሊና ምውጻእና ኣይተርፈናን`ዩ” ይብል።

ቅጥዒ

XS
SM
MD
LG