ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ፕረ. ትራምፕ: ትዊተር ኣብ ምርጫ ኣመሪካ ምትእትታው ብምግባሩ ክኸሶ ምዃኑ ኣጠንቂቑ


ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ትዊትር ናይ ዓጸፌታ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣጠንቂቑ። ትራምፕ ነቲ መጠንቀቕታ ዘስምዐ፥ ትዊትርንዝገብሮም ነገራት፥ ትዊተር ብፍተሻ-መርትዖ ኣደጊፉ ከውጽኦ ምስዝጀመረ`ዩ።

ፕረዚደንት ትራምፕ ሕጂ ንትዊተር ኣብ ምርጫ ብምትእትታው ይኸሶ`ሎ።

ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ትዊተር ናይ ዓጼፈታ ስጉምቲ ክወስድ`የ ብምባል ዘፈራርሕ ዘሎ፥ብዛዕባ ኣብ እዋን ምርጫ ብደብዳበዝውሃብ ድምጺ ንዝብሎም ነገራት፥ ትዊተር ሓቅነቱ ክፍትሽ ምስ ጀመረ`ዩ። ትዊተር፥ @realDonaldTrump ብዝብል መፈተሺ-ጭብጢ ኣደጊፉ ከውጽእ ምስ ጀመረ፥ ትራምፕ ንትዊተር ኣብ ምርጫ ጣልቃ ብምእታው ክኸስስ ጀሚሩ። ትራምፕ ፥ ትዊተር ኣብ ናይሎሚ ዓመት ምርጫ ኢድ ብምእትታው ንናይ ምዝራብ ናጽነት ምሉእ ንምሉእ ይዕፍን ኣሎ ፥ "ኣነ ከም ፕፕረዚደንት ከምኡ ክገብርኣይከፍቅደሉን`የ ኢሉ"።

ሕጂ ኣብ ትዊተር ነቲ ምስ መልእኽቲ ትራምፕ ተጸጊዑ ዝወጽእ መወከሲ፥ ምስ ትጥውቕ ፥ ትራምፕ በደብዳበ ዝልኣኽ ድምጺ ናብዝተጭበርበረ ምርጫ ዝወስድ`ዩ ብምባል ዘይተጨበጠ ስምዕታ የቕርብ ኣሎ- ናብ ዝብል ካልእ መወከሲ ይወስደካ።

እቲ መወከሲ ምስ ዜናታት CNN`ን ዋሺንግተን ፖስትን`ውን ኣተኣሳሲሩ ብምውጻእ፥ ሓደ መፈተሺ ጭብጢ ሳጹን`ውን ከፊቱ`ሎ፥ኣብቲ ሳጹን ድማ ከምዚ ይብል፥ ትራምፕ ብደብዳበ ዝልኣኽ ድምጺ ናብ ዝተደናገረ ምርጫ የምርሕ`ዩ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉ ዘረባየስምዕ ኣሎ፡ እንተኾነ ፈተሽቲ መርትዖ ከምዘረጋገጽዎ፥ ብደብዳበ ዝልኣኽ ድምጺ ናብ ዝተደናገረ ምርጫ ከምዘምርሕ ዘርኢ ዝኾነመረዳእታ የለን ይብል ፥ እቲ መፈተሺ ጭብጢ ሳጹን ኣስዒቡ፥ ትራምፕ፡ ካሊፎርንያ መንነቶም ዘይፍለጥ ከመይ ኢሎም ናብኡከምዝመጹ ዘይፍለጡ ንዝኾነ ኣብታ ክፍለግዝኣት ዝነብር ሰብ ብደብዳበ ዝውሃብ ድምጺ ክትህብ`ያ ዝበሎ ሓሶት`ዩ- ኣብ ካሊፎርንያድምጺ ዝህብ ዝተመዝገበ ኣድማጻይ ጥራይ`ዩ ይብል ።

ትራፕም ንካሊፎርንያ`ኳ ዒላማ እንተገበረ፥ ብደብዳበ ድምጺ ምሃብ ኣብ ካልኦት ከም ኦሪገን ኡታን ነብራስካን ዝበላ`ውን ይስርሓሉ`ዩ።

ኣብ ቨርጂንያ ዩኒቨርሲቲ ኮመንወልዝ ዳይሬክተር ክፍሊ ሚድያን ባህልን ማርቆስ መስነር፥ ንድምጺ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ፥ ማሕበራዊሚድያታት ምስ ናይ ሓሶት ሓበረታን ኣገዳስነት ብጭብጢ ምድጋፍን፥ ንዓመታት ክቃለሱ ጸኒሖም`ዮም-ድሕሪ ምባል፥ ትዊተር ድማሓቀኛ ዘይኮነ ሓበረታ ክርኢ ከሎ ከፍልጥ ጽቡቕ`ዩ ብፕረዚደንት ዝልኣኽ ትዊት`ውን እንተኾነ -ክብል ተዛሪቡ።

ወሃቢ-ቃል ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ፥ እቲ ካምፓኒ ብመሰረት ኣብ መጀመርያ`ዚ ወርሒ ዘውጽኦ ሓዲሽ ፖሊሲ ነቲ ቅድሚ ሎሚዘይነበረ ስጉምቲ ከምዝወሰደ ኣፍሊጡ`ሎ። ኣተሓሒዙ ትራምፕ ዝለኣኾ ትዊት ብዛዕባ መስርሕ ምድማጽ መጋገዪ ሓበረታ ዝህብ ስለዝኾነብዛዕባ ብደብዳበ ዝውሃብ ድምጺ ተወሳኺ መብርሂ ንክቐርብ ንምግባር`ዩ ኢሉ።

​ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ብደብዳበ ዝውሃብ ድምጺ ተሓቲቱ ፥ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ካሊፎርንያ፥ሚልዮናት ሚልዮናት መውሃቢ ድምጺ ናብ ዝኾነ ሰብ ክትሰድድ`ያ ወላ ናብቶም ከድምጹ መሰል ዘይብሎም ኢሉ።

ካሊፎርንያ ነቲ ሕዳር 3 ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ናብ ኩሉ ዝተመዝገበ መራጺ፥ ብደብዳበ መድመጺ ወረቐት ክትሰድድ መደብ ኣለዋ ። በዚድማ ሃገራዊ ኮሚቴ ሪፓብሊካን ንኣመሓዳሪ ካሊፎርንያ ገቨን ኒውሶም ክሲ መስሪትሉ`ሎ።

ዋና-ጸሓፊ ግዝኣት ካሊፎርንያ ኣለክስ ፓዲላ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ፥ ትዊተር ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቅኑዕ`ዩ- ንሕና`ውንንሓሶት ሓሶት ክንብል ክንክእል ኣለና- እቲ ፕረዚደንት ኮነ ኢሉ`ዩ ሓሶት ዝዝርግሕ ዘሎ-እዚ ድማ ነቲ ብደብዳበ ዝግበር መስርሕ ምርጫንምዕፋን`ዩ ይብል።

XS
SM
MD
LG