ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ድሕሪ መዓልቦ: ትጽቢትን ክውንነትን ስደተኛታት ላቲን ኣመሪካ


ብኣውቶቡሳት ናብ ዲሲ ዝመጹ ስደተኛታት- ፋይል
ብኣውቶቡሳት ናብ ዲሲ ዝመጹ ስደተኛታት- ፋይል

ቅድሚ ኣርባዕተ ኣዋርሕ እዛ ካብ ቬነዝዋላ ዝነቐለት ስደተኛ ናብ ዋሺግንተን ዲሲ ኣትያ። ንሳ ምስቶም ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግረግ ኣቦት በብእዋኑ ብኣውቶቡስ ጽዒኑ ናብ ዲሲ ዘምጽኦም ስደተኛታት ላቲን ኣመሪካ’ያ። እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝጀመሮ ነቲ ስደተኛታት ኣኪብካ ብኣውቶቡስ ኣብ ዲሲ ምምጻእ ብፕረዚደንት ባይደን ንዝርአ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ንምቅዋም’ዩ።

እቲ ኣሪሓዳሪ ኣውቶቢሳት ተዀናቲሩ፡ ካብ ላቲን ኣመሪካ ናብ ቴክሳስ ዝኣተዉ ሓደስቲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጠርኒፉ ናብ ዲሲ ኣብጺሑዎም ወይ ድማ ኣብ ሓዲግ ቦታ ራሕሪሑዎም ይምለስ። ንተግባራት ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ተኸቲሉ፡ ኣመሓዳሪ ክፍለ-ሃገር ኣሪዞና ዳግ ዱስይ’ውን ኣብ ወርሒ ግንቦት ስደተኛታት ኣኪቡ ኣብ ዲሲ ምብጻሕን ምግዳፎምን ጀሚሩ።

ንድሕነታ ክንብል ሮዛ ስም ዝተዋህበ እዛ ስደተኛ ፈለማ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዲሲ ምስ በጽሐት ክትዛረብ እንከላ፡ ሕልማ ሰሪሓን ገንዘብ ኣኪባን ህይወታ ምምራሕ ምዃኑ ሓቢራ ነይራ። ኣብ እዋኑ ሕልማ ከም ዝተሳኸዐ’ውን ኣእንፊታ ነይራ።

ጕዕዞ ሮዛን መጻምድታን ናብ ኣመሪካ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ መገዲ ብውሑዱ ኣርባዕተ ግዜ ውላዳ ክትስእን ምዃና ተስፋ ቆሪጻ ነይራ። እዞም መጻምድቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ስፍራ ሰጊሮምን ትሽዓተ ሃገራት ጥሒሶምን’ዮም ኣመሪካ ኣትዮም። መዕረፊና በጺሕና ኣብ ዝበሉሉ እዋን ድማ ዝተሓላለኸ ሕጊ ስደተኛታት ኣመሪካ ተቐቢሉዎም።

መጻምድቲ ሮዛ ዝዀነ ወዲ ሃገራ ብዛዕባ’ቲ ሕቶ ዑቕባ ንምርካብ ዘገጠሞም ማሕንቖ ክገልጽ እንከሎ፤ “ከምቲ ዝሓሰብኩዎ ኣይኰነን። ዑቕባ ከተመልክት ነቲ ጉዳይካ ዝከታተል ጠበቓ ዓሰርተ ሽሕ ዶላር የኽፍለካ። ንሱ እንተ ሰሊጡ ድማ ካብዛ ሃገር ንምውጻእ ዓሰርተ ዓመት ክትጽበ የድሊ። ፓስፖርት የብለይን። ኣብዚ ቦታ ድማ ፓስፖርት እንተ ዘይብልካ ዋላ ሓደ ኣይኰንካን።”

ሕጂ ኣብ ደላዌር’ዮም ዝነብሩ። ሮዛ ገና ነብሰ-ጾር’ያ ዘላ። እዞም መጻምድቲ ንመስርሕ ቤት ፍርዲ ዝኸውን ገንዘብ ክኸፍሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይዛረቡ።

“ናብ ኣመሪካ ምምጻአይ እጥዓስ። ናብ ኣመሪካ ምስ ኣተኻ፡ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ኣብ በዓል ኒው-ዮርክ ዘሎ ህንጻታት ጥራይ እትርኢ ኢዩ ዝመስሎ።”

እዞም ስደተኛታት ናብ ኣመሪካ ምምጻኦም ከጣዕሶም እንከሎ፡ ሓለዋ ዶባት ኣመሪካ ድማ 207,416 ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካብ ላቲን ኣመሪካ ኣብ ዶባት ምብጻሖም ይገልጹ። እዚ ኣሃዝ’ዚ ካብ ናይ ወርሒ ግንቦት ብ14% ጎዲሉ’ዩ። ካብዚኣቶም እቶም 92,274 ስደተኛታት ብመሰረት ሕጊ ኣመሪካ ንእለቱ ተጠሪዞም።

ሮዛ ነቲ ትጽቢትን ክውንነትን ከተነጻጽር እንከላ፡ ከምቲ ብዙሓት ዝብሉዎ ሕልሚ ኣመሪካ እዚ ዝነብሩዎ ዘለዉ ህይወት እንተዀይኑ፡ ኣብቲ ሕልሚ’ቲ ክትነብር ከም ዘይትደሊ ትዛረብ።

ሮዛን መጻምድታን ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ኣመሪካ ሰሙናዊ ህልውናኦም ከረጋግጹ ኣለዎም። እዚ ብቴለፎን ዝግበር ምክትታል’ዩ። ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ከምልክቱ ተስፋ ይገብሩ። ኣብ መንጎ ድማ ነቲ ክትውለድ ትጽቢት ዝገብሩላ ጓሎም ይጽበዩ።

XS
SM
MD
LG