ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ወሃቢ ቃል ህወሓት ንክስታት ዳይሬክተር USAID ኣብ ኢትዮጵያ ነጺግዎ


ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ኣቶ ጌታቸው ረዳ

ዳይሬክተር ትካል ሓገዝ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ (ዩኤስኤኣይዲ) ኣብ ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ "ዕጡቃት ህወሓት፣ አብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ መኻዚኖታት ረድኤት ዘሪፎም" ክብሉ ንዝሃብዎ መግለጺ፣ ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነጺግዎ።"እቲ ኩነታት ከምዝጻረ’ውን" ገሊጹ።

አቶ ጌታቸው ረዳ "ተወካሊ ዩኤስኤኣይዲ አብ ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ ኣብቲ ሰራዊትና ዝንቀሳቀሰሉ ዘሎ ዞባታት ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መኽዘናት ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ (ዩኤስኤኣይዲ) ከም እተዘምተ እተዛረቦ ብዙሕ ሳሓቦ ጉተቶ ዘበገሰ ይመስል። ሻን ጆንስ ንህወሓት 'ንኣጋጣሚታት' ኸም ዝጥቀም ገይሩ ዋላ’ውን እንተ ወቐሶ እንታይ ማለቱ ከምዝኾነ ትርጕሙ ብዘየገድስ፣ ሓይልታትና እዮም ነቲ ይዝረበሉ ዘሎ ሰርቂ ፈጺሞሞ ኢሉ መሊኡ ኣይወቐሰን" ይብል።

"ብዙሓት ሰበ-ስልጣን ዩኤስኤኣይዲ" ይብል ኣቶ ጌታቸው "አብ ሞንጎ እቲ ገበናዊ ዝበሎ ምምሕዳር ቀ/ሚ ኣቡዪን ሓይልታት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ናይ ገበን ምምስሳል ንክፍጠር ጸቅጢ ይበጽሖም ከምዘሎ ይርዳኣና እዩ፣ እንተኾነ፣ከም’ዚ ዓይነት ጸወታ ረባሒ ኣይኮነን" ይብል ።

"መርገጺና ንጹር እዩ"ዝበለ ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝጻሓፎ ትዊተር "ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጕዳያት እቶም ካብ መስመር ወጻኢ ዘለዉ ተዋጋእቲ ዜርእይዎ ተቐባልነት ዘይብሉ ኩሉ ዓይነታት ባህሪ ክነረጋግጽ ዘይንኽእል እኳ እንተ ዀንና፣ እቲ ዝተባህለ ዘረፋ መኽዘናት፣ ብቐንዱ በቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ውልቀ-ሰባትን ጕጅለታት ከምዝተዋደደ ዝሕብሩ ጭብጢታት ኣሎና። መርገጺና፣ እዚ ጕዳይ እዚ ብናጻ ኣካል መጻረዪ ክንንጽሮ ኢና" ኢሉ።

ተወካሊ ዩኤስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ሻን ጆንስ "ህወሓት ኣብ ዝኣተወሎም ዞባታት ክልል ኣምሓራ፣ ንመኻዚኖታት ዘሪፉ፣ ናይ ጽዕነት መካይን ወሲዱ፣ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም። እዚ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣዝዩ ዘተሓሳሳስብ እዩ። ኣብ’ቲ ትሸዓተ ኣዋርሕ ዘቁጸረ ውግእ፣ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ህይወቶም ንምድሓን ክብሉ ሃዲሞም እዮም። ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ክወድቅ ከሎ ወይ ስርቂ ክፍጸም፣ ህንጻታቶም ክዝረፍ ወይ ክቃጸል ከሎ ጥራሕ እዮም ዝወጹ። ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ትሸዓተ ኣዋርሕ ብዘሕዝን ኣገባብ፣ ኣስታት 15 ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝሞቱ ይመስለኒ። ህወሓት፣ ንኣጋጣሚታት ንናይ ገዛእ ባዕሉ ረብሓ ዘውዕል ዘሎ ኮይኑ ይስመዓኒ፣ ምናልባት ካብ ዜጋታት ይሰርቁ ኣለው፣ ከምኡ ንምባል ግና ጭቡጥ መርተዖ የብለይን፣ ንሕና ዘሎና ጭብጢ፣ ብፍላይ ሰራዊት ህወሓት ኣብ ዝኣተውሎም ዞባታት ክልል ኣምሓራ፣ ብርክት ዝበሉ መኻዚኖታት ጥርሖም ተሪፎም እዮም። እዚ ሓቂ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና" ከምዝበለ እቲ ዜና ይሕብር።

XS
SM
MD
LG