ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኬንያ ሓደጋ ደርቂ የንጸላልዋ ኣሎ


ፋይል
ፋይል

ኣህጉራዊ ትካል ኮሚተ ድሕነት (IRC) ብሰንኪ ስእነት ዝናብ፡ ኣስታት ክልተ ሚልዮን ኬንያውያን ሓደጋ ጥሜት የንጸላልዎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ’ውን ዝሓለፈ ወርሒ፡ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዊጆም ኣለዉ። ል

ወዲ 36 ዓመት ሱሌማን ኣሕመድ ዑስማን 50% ካብ ከብቱ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብድርቂ ሞይተንኦ። እቲ ኵነታት እናኸፍአ ይመጽእ ብምህላዉ ድማ ካልኦት ክስዕባ ምዃነን ስክፍታኡ ይገልጽ።

“ብዙሓት እንስሳታት ስለ ዝሞታና ምንጪ ኣታዊ የብልናን። ንመዓልታዊ መነባብሮና ኣብ ስጋን ጸባን ክንምርኰስ እንከሎና፡ ካልእ ከም ሽኮርን መግቢን ድማ ካብኣተን ሼጥና ኢና ንረኽቦ ኔርና። ሕጂ እተን እንስሳታት ኣዝየን ዓቢረን ክሕለባ ኮነ ክሽየጣ ዝኽእላ ኣይኰናን።”

ኣህጉራዊ ኮሚተ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሒን፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ፈለማ ናይዚ ዓመትን፡ ኬንያ እኹል ዝናብ ስለ ዘይረኸበት፡ ናብ ድርቂ ተምርሕ ከም ዘላ ኣጠንቂቑ ኣሎ።

ገለ ክፋል ኬንያ ፍርቂ ናይቲ ልሙድ መጠን ዝናብ ጥራይ ክረክብ እንከሎ፡ ኣብ ገሊኡ 25% ጥራይ’ዩ ረኺቡ።

ዓብዱላሂ ሙሳ፡ ነተን ኣስታት 100 ዝዀና ከብቱ መግቢን ማይን እናገዝአ’ዩ ከካይደን ጸኒሑ። ብኣገላልጻ ዓብዱላሂ፡ ዋላ’ኳ ንባዕሉ ከቢድ ክሳራ ከም ዘየጋጠሞ እንተ ሓበረ፡ ካልኦት ግን ወይ ናብ ሶማል ተሰዲዶም ገሊኣቶም ድማ ክሳብ 90% ናይ ከብቶም ከም ዝመቶኦም ይሕብር።

ኣህጉራዊ ኮሚተ ድሕነት (IRC) ኣስታት 2.1 ሚልዮን ኬንያውያን ሕጽረት መግቢ የንጸላሉዎም ከም ዘሎ የመልክት።

ብመሰረት ሓበሬታ እዚ ቤት ጽሕፈት ኣስታት ፍርቂ ካብታ ሃገር በዚ ደርቂ ክጽለው እዩም።

እቲ ድርቂ ሰንሰለታዊ ክትትል ፈጢሩ ንዝቕጽል ዓመታት’ውን ሳዕቤናት ክህሉዎ ምዃኑ ኣህጉራዊ ኮሚተ ድሕነት የተሓሳስብ። ምልውዋጥ ዓለማዊ ክሊማ ንተደጋጋሚ ደርቂን ወራር ኣንበጣን የኸትል ከም ዘሎ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት የረድእ።

በዓልመዚ ምክትታል ደርቂ ኬንያ፡ ስእነት መግቢ ክሳብ መወዳእታ’ዚ ዓመት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ኣዝዩ ተጸልዩ ዘሎ ኣከባቢ ኣብ ዝመጽእ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝናብ ምስ ዝረክብ ግን እቲ ተኽእሎ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል እቲ በዓልመዚ ይሕብር።

XS
SM
MD
LG