ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

እንስሳታት’ውን ክታበት ኮቪድ 19 ክወስዱ ይቀራረቡ


ምስ ምስፍሕፋሕ ፈልቂ ቫይረስ ደልታ፡ ልዕሊ 70 ዝዀና መካነ፡እንስሳታት ኣመሪካ፡ ኣንጻር ኮቪድ19 ክታበት ክህባ ኣብ ምቅርራብ ኣለዋ። ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ እምበኣር ኣየኖት እንስሳታት ብቐዳምነት ይኽተቡ ዝብል’ዩ፡፡

ሽሕ እኳ ዳሕራይ ጥዕናአን ተመሓዪሸን ልሙድ ናብራአን ይቐጽላ ደኣ’ምበር፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ፡ ትሸዓተ ኣብ ዋሺንግተን ዝርከብ መካነ እንስሳ ዝተዓቝባ ደማሙ ብኮቪድ ተለኺፈን ነይረን። ዛጊት ንእንስሳ ዝኸውን መከላኸሊ መድሃኒት ኮቪድ’ውን ስለ ዘይማዕበለ፡ ጸረ፡ረኽሲ ጥራይ’የን ክወሃባ ክኢለን።

ድሒሩ ክረጋገጽ ከም ዝኸኣለ’ውን ሓያሎ መጥበውቲ እንስሳታት ኣብ በበይኖም መካነ፡እንስሳታት ኣመሪካ ብቫይረስ ኮቪድ 19 ከም ዝተለኽፉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቶም እንስሳታት ካብ ግቡእ መከላኸሊ ዘይገበሩ ሰባት ይሓልፎም ምህላዉ ሓካይም ይሕብሩ።

ሓያሎ መካነ እንስሳታት ንኽታበት ይቀራረበሉ ኣብ ዘለዋ እዋን፡ እቶም ኣብ ሓደጋ ምጽናት ዝርከቡ እንስሳታት ከምእኒ ነብሪ ጎልጎል (ቺታ) ካብቶም ቀዳምነታት ክወሃቦም ምዃኑ ይዝረብ።

ኣብ መካነ፡እንስሳ ዝዕቆቡ፡ ንመርፍእን ካልእ መድሃኒትን ብመጠኑ ለሚዶም ብምዃኖም ንኽታበት ኮቪድ 19 ምሃቦም ኣጸጋሚ ከም ዘይከውን ድማ ሓካይም የመልክቱ።

XS
SM
MD
LG