ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ ትግራይ 587 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብወታደራት ፆታዊ መጥቓዕቲ ከምዝተፈፀመን ተገሊፁ


ግዳያት ንከቢድ አካላውን ኣእምራውን በሰላ ከምዝተሳጥሓ ሰራሕተኛታት ዓይደር ሆስፒታልን ግዳያትን ገሊፀን 

ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስገዳድ ፆታዎ መጥቓዕቲ ተፈፂሙወን ዝተብሃላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ከቢድ ኣካላን ኣእሙራውን ስቓይ ከምዝርከባ ቪኦኤ ዘዘራረበን ግዳያትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደርን ገሊፀን።ብ15 ወታደራት ኤርትራ ከምዝተደፈረት እትገልፅ ብዓልቲ ሓዳርን ኣደ ክልተ ቆልዑን ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ካምፕ ንሸውዓተ ማዕልታት ‘'ተላጊፆምለውይ’’ ክትብል ብንብዓት ትዛረብ። ብወታደራት ኤርትራ ተደፊረ ዝበለት ካልእቲ ጓል 19 ዓምት ተምሃሪት 12 ክፍሊ ድማ ዝወረዳ ጉድኣት ተዛሪባ ኣላ። ናብ ወታደራዊ ካምፖ ወሲዶም ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ ሸውዓተ ጥሪ ብጉጅለ ከምዝደፈሩዋ ትገልፅ።

ካብ ትግራይ ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ብመሰረት ዝተረኸበ መረዳእታ እቲ ኵናት ካብ ዝጅምር ኣብ መቐለ ሓዊሱ ሓገዝ ሕክምና ንምርካብ ናብ ማእኸላት ጥዕና ዝመፃ ግዳያት ካብ ጓል ሸሞንተዓመት ቆልዓ ክሳብ 90 ዓመት ዓባይ 587 ደቂኣንስትዮን ኣዋልድን እየን።ካብ ዓይደር ሆስፒታል ብመስረት ዝተረኸበ መረዳእታ ካብተን ግዳያት እተን 122 ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ዝሓዛን ዘውረዳን እንትኾና 61 ካብተን ዝተጠቕዓ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ እየን።ንናይ ኣካል ምጉዳል ጭንቀት ኣእምሮን ሓዊሱ ብHIVን ካልኦትን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቓልዓ ኣለዋ ይብል እቲ መረዳእታ።

ካልኦት 48 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታት ተታሒዘን ብዙሕ መደል ይፍፀመን ከምዘሎ መረዳእታ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ይገልፅ።ካብዚአን ኣብ ቀርሰበር 8 ኣብ ገጠር ዓድዋ 7 ደቂ ኣንስትዮ ተታሒዘን ይርከባ።

‘’ንደቀይ ክብል’’ ሽመይ ኣይጠቐስ ዝበለት ብዓልቲ ሓዳርን ኣደ ክልተ ቆልዑን ምስ ደቃ ካብ ኵናት ሃዲማ ኣብ በረኻ ከምዝፀንሐት ትገልፅ።ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ወታደራት ኤርትራ ናብ ወታደራዊ ካምፖ ወሲዶም ካብ ሓደ ጥሪ ክሳብ ሸውዓተ ጥሪ ብጉጅለ ከምዝደፈሩዋ ትገልፅ።

እናነብዐት ቀፀለት።’’ክልተ ደቂ ኣለውኒ።ክሳብ ሕዚ ዓይኖም እይርኣኹዎምን’'ትብል።ወታደራር ኤርትራ ከምዝዓመፁዋ ትገልፅ።

ብርሑቕ ሪኦምኒ ዝበለቶም ቐሺ ‘ቤተ ክርስቲያን ጨርቆስ’ ደጊፎም ክሳብ ዓዲግራት ከምዝወሰዱዋ፣ ሓደ ዘዋሪ ባጃጅ ናብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ከም ዝወሰዳን ሰባት ገንዘብ ኣዋፂኦምላ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከምዝበፅሐትን ትዛረብ።ኣብቲ ሆስፒታል ዝለዓለ ሓገዝ ምርካባ እትገልፅ ንሳ ‘’ከቢድ ኣካልዊ ጉድኣት ስለዝወረደኒ ኣብ ሓያል ስቓይ ኣለኹ ክትትል ይግበረለይ ኣሎ’'ትብል።

ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ክድፈራ ከለዋ ምርኣያ ብሽም ፀዊዓ ቦታን ቤተክስቲያንን ጠቒሳ ገሊፃ ኣላ።ንሳ ‘’ግዳያት ፆታዊ መጥቓዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ብትብዓት ወፂአን ድምፀን ከስምዓ’’ ክትብል ትምዕድ።

ፈፀምቲ ነቲ ፆታዊ መጥቓዕቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ምዃኖም እተን ተጠቃዕቲ ከምዝዛረባ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዓይደር ሆስፒታልን ይገልፁ።

ብሰንኪ ፆታዊ መጥቓዕቲ ዝለዓለ ናይ ኣካልን ናይ ኣእእምሮን ጉድኣት ዝወረደን ናብ 40 ዝፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ ‘’SafeHouse’’ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መቐለ ኣብዝርከብ ማእኸል መሐብሐቢ ኣለዋ።

እተን ግዳያት ካብ ጥንሲ፣HIVን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብተወሳኺ ናይ ማህፀን ጉድኣት፣ምልማስ ኣእጋር፣ንናይ ኣእምሮ ምህዋኽን ሓደጋ ጠቓሊዐን ይርከባ ይብል እቲ ሓበሬታ።

ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወይዘሮ እትየነሽ ንጉሰ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ደቂሰን ንዝርከባ ግዳያት ናይቲ መጥቓዕቲ ተዘዋዊረን ከምዝርኣይአን ይገልፃ።

እተን ግዳያት ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፆታዊ መጥቓዕቲ ከምዝፍፀመን ንዕአን ይኹን ክሪኡወን ንዝመፁ ናይ ፌደራል ሰበስልጣን ስለዝዛረባ ነዚ ጠጠው ከብሎ ዘለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢለን።’’ንሕና ከም ክልል መንግስቲ ናይ ምሕታትን ምክትታልን ሓላፍነት እዩ ዘለና፤ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነገር ክገብር ከምዘለዎ እዩ ዝርኣየኒ’’ኢለን ወይዘሮ እትየነሽ።

ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ይፍፀም ብዘሎ ፆታዊ መጥቓዕቲ ‘'ውሽጠይ ይደሚ’’ኣሎ ኢለን ወይዘሮ እትየነሽ።

ሪኢቶታት ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ፣ፖሊስ ፌደራልን ኣምባሳደ ሬድዋን ሑሴንን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፤ምስረኸብና ክነቕርብ ኢና።

መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅዖ ፀብፃብ ኵናት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ 108 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መድፈርቲ ከምዝተፈፀመ ካብ መቐለ፣ዓዲግራት፣ዓይደር ሆስፒታልን ውቕሮ ሆስፒታልን ረኺበዮ ዝበሎ ቁፅሪ ገሊፁ ነይሩ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተብሃሉ መግሃስታት ክምርመር ንዘቕረቦ ፃውዒት ተቐቢሉ ዓዲሙዎ ኣሎ።መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እውን ተፈፂሞም ዝብተብሃሉ መግሃስታትን ገበናትን ክምርምሮ እየ ምባሉ ይዝከር።

ብድምፂ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።


XS
SM
MD
LG