ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ንኩነታት ትግራይ ዝምልከት ቃለ መጠይቕ ምስ ወኪል ድምጺ ኣሜሪካ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ


ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ሰሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ንምንጭታት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ጠቂሶም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ምጽብጻቦም ዝፍለጥ እዩ ።

ሓይልታት ህወሓት መቐለ ምእታዎም ንሮይተርስን ድምፂ ወያነን ጠቂሶም ዝሓበሩ ፀብፃባት 'ውን ነይሮም ።ነዞም ኩሎም ሪፖርትታት ብምርኣይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልፂ ንምርዳእ ካብ ኩሎም ወገናት ንዝተዋህበ ምላሽ ንምድህሳስ ምስ ሪፖርተር ድምጺ ኣሜሪካ ካብ አዲስ አበባ እስክንድር ፍሬው ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ነዚ ይመስል ።

ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝወፁ ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ ካብቲ ቀንዲ ማዕከል እቲ ኩነት ግና ዝተቆራረፁ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ ብመዳይ መንግስቲ ካብ ዝተኣወጀ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ወፃኢ ዝተዋህበ ተወሳኺ መብርሂ ኣሎ'ዶ ንዝብል ሕቶ:- "ኣብዚ ሰዓት ካብ መልሲ ሕቶታት ይበዝሑ ኣለዉ ፤ ካብ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን::"

"ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ህወሓት መቀለ ምእታዎም ዝገልፁ ፀብፃባት ክቃልሑ ቀንዮም እዮም ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ'ውን ንሮይተርስ ሰራዊቶም ንኸተማ መቀለ ሙሉእ ብሙሉእ ምቁፅፃሩን ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬትና ካብ ፀላኢ ናፃ ስጋብ ትወፅእ'ውን ሰራዊትና ጉዕዝኡ ክቅፃል እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ" ይብል::" መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ከምዝገበረ ዝሓበረ ኮይኑ ምክንያቱ'ውን ሓረስታይ ሕርሽኡ ሃዲኡ ክውግን ፣ሓገዛት ረዲኤት ካብ ወተሃደራዊ ምትዕንቓፋት ናፃ ኮይኑ ክባፃሕ ፣ መንገዲ ሰላም ዝመርፁ ኣባላት ሓይልታት ህወሓት ናብ መገዲ ሰላም ንኽፅምበሩ ክሕግዝ ተባሂሉ ስጋብ እዚ ናይ ሕርሻ እዋን ዝውዳእ ዝፀንሕ መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁ ዝሕብር እዩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ክግለፅ ዝቀነየ ። እዚ ድማ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዶ/ር ኣብራሃም በላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ ምቅራቡ እዮም ተዛሪቦም ። ከምኡ'ውን ብተመሳሳሊ ወሃቢ ቃል ሓይሊ ምክልካል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንመራኸብቲ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንኸይዲ ምርጫ ተባሂሉ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሮ ሰራዊት ካብ ትግራይ ምውጽኡ ሓቢሮም ነይሮም።"

" ከምቲ ዝፍለጥ ኣብዚ ቅነ ምርጫ ኣካይድና ኢና ብምዃኑ'ውን ካብ ውሽጥን ደገን ክገጥመና ይኽእል እዩ ዝብል ፀጥታዊ ስግኣት ስለዝነበረ ብናይ መንግስቲ ትእዛዝ ኣብ ትግራይ ተዋፊሩ ዝነበረ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ከባቢ ሃገርና ክዋፈር ተገይሩ እዩ ። ምስዚ ተወሳኺ ምክንያት ኣብቲ ዝመፅእ ክረምቲ ሓረስታይ ትግራይ ሃዋህው እቲ ኲናት ከይረበሾ ስራሕቲ ሕርሽኡ ከሳልጥ ኣብተን በዝሒ ህዝቢ ዝርከበለን ከባቢታት: ቀንዲ መሰረተ ልምዓት ዝርከበለንን መስመራትን ዝሕሉ ኣብ እንደርታን ከባቢኣን ጥራሕ እዩ ነይሩ ። ሎሚ ፈቀዶ በዓትታትን ገደላትን ክሕባእ ዝፀንሐ ፣ ኣፅዋሩ ደርብዩ ኣብገዛ ተሓቢኡ ዝሐሸ ምላሽ ህዝቢ እናገደደ መገዲታት እናዓፀወ ተዓዊት ኢሉ ክዘልል ንርዮ አለን::"

እዚ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዝወፀን ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ድማ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰነ 14 ምንባሩ ዝገለፀ እስክንድር ነቶም ወጺኦምም ዝተባህሉ ወተሃደራት ድሕሪ እቲ ምርጫ እዩ ፣ ንምርጫ ተባሂሉ እንተወጺኦም መዓስን ከመይን ዝብል መልሲ የለን ይብል ።ቅደም ሰዓባት እቶም መዓልትታት 'ውን ዘርእዮ እዚ እዩ ኢሉ ።

ብዘይካ ነቲ ትማሊ ብሮይተርስን ካልኦት ዝወፀ መግለፂ ወፃኢ ካብ ሕወሓት ዝተዋህበ መብርሂ'ኸ ኣሎዶ ንዝብል ሕቶ " ካብቲ ትማሊ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኢሎምዎ ክብል ሮይተርስ ዘውፀኦ ፀብፃብ ብተወሳኺ ኣድላዪ እንተኾይኑ ስጋብ ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ብምኻድ ፀላእትና ክነሳድዶም ኢና ክብሉ ገሊፆም ምባሉ ስዒቡ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ድማ " ህዝቢ ኣምሓራ ብግብረሽበራውያን ሕሳብ ከወራርድ ኣየፍቅድን " ኢሉ እዩ ።" ወልቃይት፣ፀገዴ ፣ፀለምትን ራያን ብመስዋእቶም ናፅነቶም ዘኽበሩ መሬታት ኣምሓራ ምዃኖም ደጊምና ነፍልጥ " ክብል እቲ መግለፂ ሓተትኡ ከዝቅፅል እየ ዝተዓዘብኩ ይብል

ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዝወፈርኩሉ ተልእኾ ዛዚመ እየ ሓይልታተይ ናብ ዛላምበሳን ባድመን ስሒበ ኣለኹ ምባሉ ዝሕብር ሓበሬታ ረኺብካ ኣለኻ'ሞ እስኪ ብዛዕብኡ ንገረና ብመዳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ እንሰምዖ ዘለና ብተወሳኺ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ "እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ኤርትራን ፕረስ ዝተባህለ እቲ ኩነታት ካብ ዝተጀመረ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍ እዩ ። ትማሊ ከምዘውፀኦ ሓበሬታ እንተኾይኑ ሓይልታት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዶብ ከባብታት ባድመን ዛላምበሳን ከምዝዓረደ ሓቢሩ ። እዚ እዩ ብመዳይ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ" ክብል ዘተኦም ዛዚሞም ።

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል::


XS
SM
MD
LG