ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ንምንቅስቓስ ስደተኛታት ዝከታተል ኣፕ


ስደተኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ንምእታው መርመራ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዘካይዱ ዝተወስደ ፡ ፋይል
ስደተኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ንምእታው መርመራ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዘካይዱ ዝተወስደ ፡ ፋይል

ሰብ-መዚ ኣመሪካ ንምስፍሕፋ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝውዕል ዝነበረ መመልከቲ ኣፕ፡ ካብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ኣመሪካ ንዝተፈነዉ ስደተኛታት መከታተሊ ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ተሓለቕቲ እቲ መስርሕ ንመሰል ብሕትውና ዝጥሕስ ምዃኑ የመልክቱ።

ኣብ ዶባት ሜክሲኮም ኣመሪካን ዝተዓግቱ ኣስታት 125-ሽሕ ስደተኛታት ኣብ ሞባይል ቴለፎኖም ስማርት ሊንክ (SmartLink) ዝብል ኣፕ ክጽዕኑ ይሕተቱ። እዚ ኣፕ ነቶም ንኣመሪካ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኣብ ዝኸዱዎ ቦታ፡ ብሰብ-መዚ ብዝግበረሎም ጻውዒት ክምልሱ፡ ስእሎም ሰዲዶም ህልውናኦም ከረጋግጹን የኽእል። እዚ ኣፕ ካብቲ ኣብ እግሪ ዝእሰር መቆጻጸሪ ዝሓሸ ምዃኑ ደኣ ይተሓበር እምበር፡ ነቶም ገና ውሳነ ካብ ቤት ፍርዲ ዝጽበዩ ዘለዉ ስደተኛታት ግን ከም እሱራት ዝርኢን መሰሎም ዝግህስን ምዃኑ ተሓለቕቲ ይምጕቱ።

ብኣገላልጻ እቶም ተሓለቕቲ፡ እቲ ኣገባብ ንሰብ-መዚ ኣመሪካ ክንዲ ድላዮም ሓበሬታ ክእክቡን ንኻልኦት ስደተኛታት ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ክኣስሩሉ ዘኽእልን ኣገባብ’ዩ። ብኣዒንቲ እቶም ተሓለቕቲ እቲ ኣፕ ኣብ ሓጺር እዋን ኣዝዩ ምዕባዩ እቲ ኣሻቓሊ ዝገብሮ’ዩ።

ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 መጠን ኣብያተ-ማእሰርቲ ብእግሪ ናብ ኣመሪካ ዝመጹ ስደተኛታት ምጕዳሉ ይፈልጥ። እንተዀነ፡ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ዝበጽሑ ስደተኛታት ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምስማዕ ገና ኣብ ትጽቢት ስለ ዘለዉ፡ ንዓኣቶም ከም መከታተሊ ብልሓት እዚ ኣፕ እናሰፍሐ መጺኡ።

ነዚ ስማርት ሊንክ (SmartLink) ዝተባህለ ኣፕ ዘፍሪ ትካል፡ ነቲ ዝቐረበሉ ነቕፌታ ኣመልኪቱ መልሲ ኣይሃበን። እቲ ትካል ግን ምስ ኣብያተ-ማእሰርቲ ኣመሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ምዃኑ ይፈልጥ።

ንብሉጽነት እዚ ኣፕ ዝምጕቱ ኣካላት፡ ንስደተኛታት ኣብ ማእሰርቲ ክንዲ ምሓዞም ብእኡ ጌርካ ምቍጽጻሮም ብዓይኒ ወጻኢታት’ውን ተመራጺ ምዃኑ ይኣምኑ። ኣብ ክንዲ ንሓደ እሱር ኣብ መዓልቲ 140 ዶላር ምውጻእ፡ በዚ ኣፕ $4.36 ኣብ መዓልቲ ምኽፋል ጥራይ ኣዝዩ ዘዋጽእ’ዩ ይብሉ።

ተሓለቕቲ ከም ዝብሉዎ ግን እንኮላይ እቶም ብዋሕስ ካብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ዝተፈትሑ በቲ ኣፕ ክትትል ስለ ዝግበረሎም፡ ኪንዮ’ቲ ብወግዒ ዝዝረበሉ ኣገልግሎት ከም ዝውዕል ይጠቕሱ። ነቶም ካብ ግፍዒ ሃዲሞም ዝመጹ ስደተኛታት ድማ ኣብ ካልእ ስነ-ኣእሙራዊ ጸቕጢ ዘእትዎም’ዩ ይብሉ።

እዚ ስማርት-ሊንክ (SmartLink) ዝተባህለ ኣፕ፡ ፈለማ ካብ ማእሰርቲ ንዝተለቁን ኣብ ክትትል ፖሊስ ዘለዉን ከም መተካእታ ኣብ ኵርዅሮ እግሪ ዝእሰር ቃለ-ቤት ደኣ ይተኣታቶ እምበር፡ ሕጂ ግን ናብ ካልእ መዓላታት ይውዕል ኣሎ። ምስፋሕ እዚ ኣፕ ድማ ምስ ንምቍጽጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ኣገባብ ዝዓበየ’ዩ።

XS
SM
MD
LG