ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ቍጽሪ ኣመሪካዊ ዜግነት ዝተቐበሉ ኣመልከትቲ ይውስኽ


ዓመተ 2021 ቍጽሪ ኣመሪካዊ ዜግነት ዝተቐበሉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብ30 ምዕባዩ መዛግብቲ ኢሚግረሽን ኣመሪካ የመልክቱ። እዚ ዕብየት’ዚ ብዙሕ ዝተኣሳሰሩ ምኽንያታት ነይሮሞ ትብል ወኪል ድምጺ ኣመሪካ ኣሊን ባሮስ።

ባስማ ዓላዊ ኣብ 2010 ካብ ዒራቕ ድሕሪ ምህዳማ ምስ ስድራኣ ናብ ክፍለ-ሃገር ፍሎሪዳ መጺኣ። ተጣባቒት መሰል ስደተኛታት ብምንባራ’ያ እቲ ስግኣታት ክመጻ ጀሚሩ።

ባስማ ሕጂ ዜግነት ኣመሪካ ወሲዳ ኣላ።

ባስማ ንኣመሪካዊ ዜግነት ንምሓዝ ነዊሕ ብተስፋ ዘጸበያ ምኽንያታት ክትገልጽ እንከላ፡ ፓስፖርት ክትሕዝን ከም ድላያ፡ ኣብ ድላያ ክትገይሽን ቀንዲ ሕልማ ምንባሩ ትንገር። እዚ ፓስፖርት’ዚ ስድራኣ ንምርኣይ’ውን ከኽእላ’ዩ። ብዘይካኡ ግን ኣመሪካዊ ዜጋ ምዃን እቲ ኣመና ሃንቀው ክትብሎ ዝጸንሐት ናይ ምምራጽ ዕድል ክፈጠረላ ምዃኑ ትሕብር። ድሕሪኡ ኣብ ማሕበረኮማት እኹል ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ’ያ ድምጻ ክትህብ።

ባስማ ዓላዊ፡ ኣመሪካዊ ዜግነት ንምሓዝ ዝተጸበየቶን ዝሓለፈቶ መሰርሕን ግን ቀሊል ኣይነበረን። ለበዳ ኮቪድ ዝፈጠሮ ምጕታት ስራሕ፡ እቲ መስርሕ ግዜ ክመጠጥ ጀሚሩ። ከከም ክፍለ-ሃገራቱ ድማ ንውሓት ግዜ እናወሰኸ መጺኡ። ኣብ ፍሎሪዳ ኣመልከትቲ ንኣስታት 14 ኣዋርሕ ክጽበዩ እንከለዉ፡ ኣብ መሪላንድ ክሳብ 16.5 ኣዋርሕ ክጽበዩ ኣለዎም። መመልከቲ ክፍሊት ድማ $750 ዶላር ይበጽሕ።

ድሕሪ ናይ ሸሞንተ ኣዋርሕ ትጽቢት ንፈለማ እዋን ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2016 ዘርከበት ባስማ ዓላዊ፡ እቲ ኣጋጣሚ ዝያዳ ኣመሪካዊት ዜጋ ዝገበራ ምኽንያት ምንባሩ ትዛረብ።

ኣመሪካዊ ዜጋ ንምዃን በበይኖም መስርሓት ክህልዉ ይኽእሉ። እቲ ዝውቱር መገዲ ሕጋዊ ናይ ምንባርን ምስራሕን ፍቓድ ወረቐት ምሓዝ’ዩ። ነዚ ብልምዲ “ግሪን ካርድ” ዝብል መጸውዒ ዝሓዙ ዜጋታት ካልእ ሃገር፡ ኣብ ውሽጢ ኣመሪካ ንሓሙሽተ ዓመታት ምስ ዝቕመጡ ናይ ዜግነት መሕተቲ ከመልክቱ ይኽእሉ።

ሕጂ ኣብ ኣመሪካ ይቕመጡ ካብ ዘለዉ 13.1 ሚልዮን ሰብ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት፡ እቶም 9.2 ሚልዮን ዜግነት ናይ ምምልካት ዕድል ኣለዎም። እዚ ኣሃዝ’ዚ ካብቲ ናይ 2020 ብ2.9% ከም ዝዓቢ መዛግብቲ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ይሕብሩ።

ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ19 ምምልካት ዜግነት ብኣካል’ዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ብመገዲ ራሕቂ (ኦንላይን) ምስ ሰገረ ነቲ መስርሕ ከም ዘቃለሎ ሓያሎ ይጠቕሱን ንኸመልክቱ ድፍኢት ከም ዝዀኖምን ይሕብሩ።

ኣብ ዓመተ 2021 ብብዝሒ ዜግነት ኣመሪካ ዝሓተቱን ወረቐቶም ቅቡል ዝዀነን ዜጋታት ካብ መክሲኮ፡ ህንዲ፡ ፍሊፕኒስ፡ ኩባ፡ ቻይና፡ ሪፓብሊክ ደሞኒካ፡ ቬትናም፡ ጀማይካ፡ ኤልሳልቫዶርን ኮሎምቢያን’ዮም ነይሮም።

ብክፍለ-ሃገራት ክርአ እንከሎ ኣመልከትቲ ዜግነት ዝበዝሑ ካብ ካሊፎርኒያ፡ ፍሎሪዳን ኒው-ዮርክን’ዮም ነይሮም።

ዜጋታት ካልእ ሃገር ዘድሊ ቅጥዒን ናይ ምንባር እዋንን ምስ ኣማልኡ ንታሪኽን ሓፈሻዊ ሲቪካዊ ኣቃውማን ኣመሪካ ዝምልከት 100 ሕቶታት ከጽንዑ ይሕተቱ። ኣብ እዋን ፈተና 10 ካብተን 100 ሕቶታት ጥራይ’የን ዝቐርባ። ኣመልከትቲ ድማ ብውሑዱ ን6 ሕቶታት ክምልሱ ትጽቢት ይግበሮም።

ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ19፡ እንከሎላይ ንስነ-ስርዓት ቃለ-ማሕላ ሓዊሱ ገለ ካብቲ ኣገልግሎታት ተሰሪዙ ወይ ድማ ብኦንላይን ከም ዝኸውን ጸኒሑ። ሕጂ ግን ገለ ካብቲ ልሙድ መስርሕ ቀስ-ብቐስ ብኣካል ይምለስ ከም ዘሎ ክፍሊ ኢሚግረሽን ይሕብር።

ብዘይካ’ዚ ብመርዓን ናይ ምንባር ፍቓድን ዝወሃብ ናይ ኣመሪካዊ ዜግነት ካልእ ኣገባባት’ውን ኣለዉ። እቲ ዝቐልጠፈን ቀጥታዊ ኣመሪካዊ ዜግነት ዘውህብን ግን ኣብ ኣመሪካ ምውላድ’ዩ።

XS
SM
MD
LG