ክርከብ ዝኽእል መራኸቢታት

ኣብ እዋን ምርጫ መፋርቕ ኣመሪካ ትዊተር ተኣማንነቱ የዘራርብ


ፋይል
ፋይል

ካብ ሰብ ሃብቲ ዓለም ሓደ ዝኾነ ኢላን ማስክ ንማእከል ትዊተር ኣብ ዝገዝኣሉ፡ ምስ ባህሪ እቲ በዓል-ጸጋ ተኣሳሲሩ፡ ኣብቲ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ክህሉ ዝኽእል ጌጋ ሓበሬታ ናይ ዘይምጽራይ ተኽእሎታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ኣስጋእነት ናይዚ ድማ ዝያዳ ምስ’ዚ ሎሚ ሰሉስ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ’ዩ።

ሓድሽ ወናኒ ትካል ትዊተር ዝዀነ ኢላን ማስክ፡ ብሰኑይ ነቶም 114 ሚልዮን ናይ ትዊተር ሰዓብቱ ንኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊካን ክመርጹ ተማሕጺኑ።

ማስክ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ክህብ ሓድሽ ኣይኰነን። እቲ ፍልልይ ግን ሕጂ ነቲ ትካል ድሕሪ ምግዛኡ’ዩ መዛራረቢ ኰይኑ ዘሎ። ኩባንያ ትዊተር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሖ ስም ተኣማኒ ምንጪ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እንተዀይኑ ኣብ ክትዕ ኣትዩ ኣሎ። እቲ ካልእ ስግኣት ድማ ጠባይ ኢላን ማስክ ኣብ ግምት ብምትእታው እቲ ትካል ጌጋ ሓበሬታ ኣብ ምክፋል ኣሉታዊ ተራ ከይጻወት’ዩ።

ኣብ ኩባንያ ፈይስቡክ ዳይረክተር ጉዳያት ህዝባዊ ፖሊሲ ዝነበረት ከይቲ ሃርበዝ፡ ትዊተር ብዛዕባ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እኹል ምክትታል ክግበር ክኸብዶ ምዃኑ ትሕብር። እቲ ምኽንያት፡ ማስክ ነቲ ትካል ምስ ገዝኦ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ፍርቂ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ስራሕ ስለ አባሪሩ’ዩ።

ከይቲ ሃርባዝ ስክፍታኣ ብኸምዚ ትገልጾ፤“ብዛዕባ’ቶም ሓበሬታ ካብ ትዊተር ረኺቦም ከም ክዉን ክወስዱዎ ዝኽእሉ እሻቐል። እቲ ትካል ጌጋ ሓበሬታ ምስ ዝዝርጋሕ ክኣልዮ ግዜ ክወስድ’ዩ፡”ትብል።

ምስ ቅልጡፍ መጠን ዝርጋሐ ሓበሬታ፡ ትዊተር ክልተ ኣንጻር መለለዪ ኢዩ ጸኒሑዋ። እቲ ቀዳማይ ካብ እሙናት ምንጭታት ኣዝዩ ቅልጡፍን እዋናዊን ሓበሬታ ምክፋል’ዩ። እቲ ካልኣይ መለለዪ እታ ትካል ዝጸንሐ ድማ፡ መንነት ተጠቀምቲ ኣብ ምጽራይ ስለ ዘይግደስ፡ ማእከል ናይ ጽልኢ ዘረባን መካፈሊ ጌጋ ሓበሬታ ኰይኑ ጸኒሑ።

ሳውዘርን ፖቨርቲ ሎው ሰንተር 9Southern Poverty Law Center) ኣብ ዝብሃል ትካል ማእከል ሕጊ ዝሰርሕ ማይክል ኢድሰን፡ ምስቲ ዝጸንሐ ምንቍልቋል እምነት ምጕዳል ሕጂ ማእከል ኣኽረርቲን ብፍላይ ጌጋ ሓበሬታ ዝዝርግሑን እናዀነ ብምምጻኡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ይሕብር።

ንኩባንያ ትዊተር ድሕሪ ምግዛኡ፡ ንኣርማ እቲ ትካል ብምምልካት፡ ማስክ “እታ ዑፍ ናጻ ወጺኣ” ክብል ጽሒፉ። ኣቐዲሙ እቲ ትካል ኣብ መወዓውዒ ኣመና ብምምርኳሱን ንኸም ናይ ቅድም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘልኣለም ምእላዩን ክነቅፍ ጸኒሑ’ዩ። ንትሕዝቶ በቲ ማእከል ሓበሬታ ዝዝርጋሕ እትመሚ ኣሃዱ ክቐውም ምዃኑ’ውን ኣመልኪቱ። ኣብ ትዊተር ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ንዅሉ ወገናት ዘካትት ክኸውን ከም ዝደሊ’ውን ገሊጹ።

ብሕልፊ እኳ እቶም ዓቃባዊ መርገጺ ዘለዎም ንኩባንያ ትዊተር ማስክ ድሕሪ ምግዛኡ ጸንቢሎም’ዮም። ስራሓቶም ከወዓውዑ ዝጸንሑ ገለ ዓበይቲ ትካላት ግን ኣንፈት እቲ ኩባንያ ኣጸቢቑ ክሳብ ዝንጸር ደው ኣቢሎም ኣለዉ።

እቶም ትካላት ዝወስዱዎ ስጕምቲ ግን፡ ማስክ፡ ንናጻ ሓሳባት ከም ምጽቃጥ ገይሩ’ዩ ሓሲቡዎ።

“ግልጺ ንምዝራብ፡ እዚ መጥቃዕቲ ኣንጻር ቀዳማይ ምትዕርራይ ቅዋም ሃገርን ኣንጻር መሰል ናጻ ሓሳባትን’ዩ። ገለ ወገናት፡ ንትካላት ኣብ ትዊተር ስራሓቶም ከየወዓውዑ ጸቕጢ ዝገብሩ እንተዀይኖም ቅኑዕ ኣገባብ ኣይኰነን።”

መርገጺን መግለጺን ኢላን ማስክ ንኽኢላታት ሕጊ ተጋራጫዊ መሲሉ ይስምዖም ኣሎ። ክኢላ ሕጊ ዝዀነት ፋይዛ ፓተል ብዛዕባ’ቲ ተጻራሪ ውሳነታት ክትዛረብ እንከላ፡ እቲ በዓል ዋኒን ነቲ ትካል ምግዛኡን ዝወስዶ ዘሎ ስጕምታትን ከም ዘይሳነ ትሕብር። ንሳ ከም እትገልጾ፡ እቶም ስራሓቶም ክወዓውዑ ዝደልዩ ትካላት ቅኑዕነት ሓበሬታ በቲ ትካል ዝዝርጋሕ መልእኽቲ ከገድሶም ግድን’ዩ። ነዚ ንምፍጻም ድማ እቲ ትካል ትሕዝቶ ብመገዱ ዝዝርግሑ ሓበሬታት ክቆጻጸርን ከማእክልን ግድን ምዃኑ ትዛረብ።

ሕጂ ግን ሕግታት በብሰዓቱ’ዮም ዝቀያየሩ ዘለዉ ይመስሉ።

XS
SM
MD
LG