Friday, April 18, 2014 ሰዓት'ቲ ከባቢ 20:43

Horn of Africa

ኣብ መንጎ ክልቲአን ሱዳናት ግጭት ክልዓል ይኽእል እዩ ክትብል ደቡብ ሱዳን ኣጠንቂቓ

Jonglei, South Sudan
Jonglei, South Sudan
መጠን ፅሑፍ - +
ሱዳን ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሰሓሕብ ዶብ ወታደራታ ኣዕሲላ ክትብል ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምኽሳሳ ምስ ሱዳን ዳግም ግጭት ክልዓል ይኽእል እዩ ክትብል ኣጠንቂቓ።

 ‘’ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ናብ ክፈል ግዝኣታት ምዕራባዊ ባሕር ኣል ጋዛልን ናብ ሰሜናዊ ባሕር ኣል ጋዛልን ብበዝሒ ይንቀሳቐሱ ከምዘለው ተዓዚብና ኣለና።’’ክብሉ ናይ ጁባ ምኽትል ምንስቴር ምክልኻል ማጃክ ዲ ኣጉት ኣቴም ገሊፆም ኣለው።

 ሱዳን ኣብ ከባብታት ሀግሊግ ፓንቱፑን ኣብ ወሰና ወሰን ክፍለ ግዝኣት ኣፐር ናይልን ወታደራት ተስፍር ኣላ ኢሎም።

 ሱዳን ንብርክት ዝበሉ ዶባት ደቡብ ሱዳን ብምጥሓስ መጥቓዕትታት ከምዝፈፀመት’ውን ኣቴም ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው።

 እዚ ዝሕብሮ ነገር እንተሃለወ ኢሎም ኣቴም ንክልቲአን ሃገራት ዘሰሓሕቡ ጉዳያት ብሓይሊ ንምፍታሕ ብወገን ሱዳን ዓብዪ ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ውጥን ከምዘሎ እዩ ዝሕብር ኢሎም።

 ሱዳነ ነቲ ኽሲ ኣወንታ ይኹን ኣሉታ ኣይሃበትሉን።