Friday, August 29, 2014 ሰዓት'ቲ ከባቢ 14:03

ኤርትራውያን ኣብ ኣመሪካ

ኣብ ከክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ ኣብ ኩሉ መደያዊ ህይወት ኤርትራውያን-ኣመሪካውያን ዘተኩር መደብ`ዩ
ተወሳኺ

ቂሐ-ጽልሚ

ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ፡ ኣብ ባህልን ስነ-ጥበብን ዘተኩር መደብ`ዩ
ተወሳኺ

ህዝቢ ምስ ህዝቢ

ኩል-ግዜ ረቡዕ ዝቐርብ፡ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብሓባር ዓዲሙ ዘቕርብ መደብ`ዩ
ተወሳኺ

Psiphon

መርበብ ሓበሬታና VOANEWS.com እዩ።ናብ’ዚ መርበብ ሓበሬታ’ዚ ምብፃሕ ኣፀጋሚ ኮይኑ እንተረኺብክምዎ፣ንመርበብ ሓበሬታ DIMTSINA.com ተወከሱ/ፈትኑ።DIMTSINA.com።ድሕሪ ሒደት ሰኮንዳት፣ኣብ ታሕቲ’ቲ ገፅ ንዝርከብ ብእንግሊዘኛ ዝተፃሕፈ USE PSIPHONE ዝብል መፍትሕ ጠውቁ። እዚ መስኮት እዚ ናብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ክወስደኩም’ዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ

VOA60 Africa, World, and USA

NEW! VOA Tigrigna Apps for Mobile & Tablets

Download mobile app for your Android device.
Download mobile app for your iPhone or iPad.