ሮቡዕ, ታሕሳስ 02, 2015 ሰዓት'ቲ ከባቢ 09:51

ዜና

መንእሰያት ኤርትራ ዝሰአልዎ ቅብኣ ኣብ መፅሓፍ ክብረ-ወሰን ጊነስ ተመዝጊቡ

Senait Habtu

ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክሰብር ተባሂሉ ብኤርትራውያን መንእሰያት ዝተሳእለ 7.166 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓታ  “ካብ ብከላ ነጻ ዓለም” ዝተሰምየት ቅብኣ ብደረጃ ዓለም ክብረ-ወሰን ብምሓዝ ኣብ መጽሓፍ ጊነስ ሰፊራ።

እዛ ካብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ከም ዝተዋፅኡ ብዝተነግረሎም  827 ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ዝተዳለወት ቅብኣ፡ ነቲ 6 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ ተመሳሳሊ ቅብኣ
ብምቕራብ  ሜክሲኮ ሒዛቶ ዝጸንሐት ክብረ-ወሰን ብምስባር’ያ ነዚ ክብሪ’ዚ በቒዓ።

 

ሙሉእ ትሕዝትኡ ንምስማዕ ናብ ምልክት ድምፂ ብምኻድ ጠውቁ

እዚ መድረኽ'ዚ ተዓፅዩ'ሎ
ሪኢቶ
     
ኣብ'ዚ ቅጥዒ'ዚ ሪኢቶ የለን።ፈላማይ ኩን።